Digitala vårdtjänsters juridik

Pris: 3995 kr

Platshållare

Digitala vårdtjänsters juridik

3,995.00kr

Kategori:

Product Description

Allt fler av vårdens möten med patienter sker i den digitala världen. Dessa möten utgör i många fall hälso- och sjukvård, i andra fall rör det sig om allmän hälsorådgivning, information om behandlingsalternativ o.s.v. Den digitala vårdsektorn är här för att stanna. Hälso- och sjukvård som bedrivs digitalt sker under samma juridiska ramar som övrig hälso- och sjukvård, vilket bl.a. betonats i Socialstyrelsens nyligen publicerade principer för digitala vårdtjänster. Tillämpningen av regelverket måste däremot anpassas till den digitala vårdens förutsättningar, som lagstiftaren ofta inte tagit hänsyn till när reglerna skrevs. Användningen av AI utgör en ytterligare faktor som påverkar ansvaret för de aktörer som kommunicerar med patienter i en digital miljö.

Vi bjuder därför in till en bred kursdag där den digitala vårdens legala förutsättningar behandlas utifrån såväl individ- som verksamhetsperspektivet. Syftet är att klarlägga hur digitala vårdgivare och andra aktörer inom den digitala vårdarenan kan uppfylla både lagens syfte och bokstav för ökat förtroende.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursen:

  • Hur inhämtas informerat samtycke till exempelvis remittering och åtkomst till andra vårdgivares journaler?
  • Vilka tekniska säkerhetskrav finns på kommunikation med och om patienter?
  • Vilka nya förutsättningar gäller vid förskrivning av läkemedel i och med Socialstyrelsens nya läkemedelsföreskrifter?
  • Hur ser de juridiska förutsättningarna för uppföljning av förskrivningar och annan vård ut?
  • Vilka effektiva metoder finns för att bedriva kvalitetskontroll och egenkontroll i en nydanande vårdform?
  • Finns det krav på att säkerställa patienters identitet? Och hur uppfylls i så fall det kravet?
  • Vilka krav gäller när patientinformation används för att utveckla och förbättra verksamheten?
  • Hur säkerställer man att patientjournalen innehåller allt obligatoriskt innehåll enligt patientdatalagen och dess föreskrifter?
Information

Information
Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe. Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16:00.
Kursavgift: 3995 kr exkl. moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.
Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist vid IMR
Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Tillgängliga datum
03 juni 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning