Din varukorg är tom

Till kassan
Digital kurs Kurs

Digitalt: Cheföverläkarens ledningsansvar

En två-dagars kurs om den juridiska ansvarsfördelningen mellan verksamhetschef och cheföverläkare

Kursen riktar sig till chefsöverläkaren inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Fokus ligger på ansvarsfördelningen gentemot vårdgivare, verksamhetschefer och övrig personal på vårdinrättningen. Stor tyngd läggs också på reglerna om tvångsvård för rättssäkerheten. Vi diskuterar då olika vårdformer och dess möjligheter till konvertering. Vi går igenom aktuellt och nytt som rör den psykiatriska vården i allmänhet och tvångsvården, i synnerhet, för att göra det klart och tydligt vad som gäller. I kursen lyfter vi cheföverläkarens ansvar för upprätthållande av ordning och säkerhet genom att diskutera säkerhetsperspektiv och krav- patientsäkerhet  och rättssäkerhet

Dag 1

10:00 Presentation av utbildningen

 • Utdelning och genomgång av kurslitteratur
 • Aktuellt och nytt som rör den psykiatriskavården i allmänhet och tvångsvård i synnerhet

Etik och juridik reglerar den psykiatriska vården

 • Etik och etiska regler – karaktär, innebörd och konsekvenser vid fel och brister
 • Juridik och juridiska regler – karaktär, innebörd och konsekvenser vid fel och brister
 • Likheter och olikheter

Psykiatrin i det medicinrättsliga systemet

 • Det juridiska systemet – författningar, tolkningar,tillämpningar – och rättsvillfarelserisken
 • Olika juridiska discipliner och ansvarsslag(straffrätt, civilrätt, offentlig rätt)
 • Ansvar och ansvarsfördelningar mellan psykiatrins olika aktörer och intressenter
 • Mänskliga rättigheter och psykiatrin
 • Grundlagsskyddade rättigheter (integritet,självbestämmande) – innebörd och räckvidd
 • Regleringen av frivillighet och tvång – tillåtet eller otillåtet – rättssäkerhet och sanktioner
 • Förutsättningar för tvång

12:00 Uppehåll för lunch

13:00 Den psykiatriska vårdens ledning

 • Vårdgivarens t.ex. regionen eller annan – ansvar och ansvarsförhållanden
 • Ledningsfunktionen verksamhetschef (motsvarande) och ansvarsförhållanden
 • Ledningsfunktionen chefsöverläkaren och ansvarsförhållanden
 • Kraven på de olika ledningsfunktionerna
 • Kraven på vårdgivare
 • Kraven på den tvångspsykiatriska verksamhetschefsfunktionen och delegeringsregleringen
 • Kraven på chefsöverläkarfunktionen och delegeringsregleringen

14:30 Rast

Regelverket om chefsöverläkarens ansvar i tvångspsykiatrisk vård

 • Reformerna 1983 (HSL), 1991 (chefsöverläkare),1997 (verksamhetschef) – bakgrund
 • Chefsöverläkarens uppgifter och ledningen av den psykiatriska tvångsvården
 • Gränssnittet mot verksamhetschef och andra ledningsfunktioner

Chefsöverläkarens ansvar för upprätthållande av ordning och säkerhet

 • Olika säkerhetsperspektiv och krav – patientsäkerhet och rättssäkerhet
 • Rutiner för ordning och säkerhet
 • Rutiner för kvalitet och säkerhet

16:00 Avslutning

Dag 2

09:00 Chefsöverläkarens ansvar för beslut om tvångsvård

 • Intagning på grundval av vårdintyg eller beslut av rätten
 • Övergång från frivillig vård till tvångsvård (konvertering)
 • Övergång mellan olika vårdformer –LPT/LRV eller frivilligvård – ”utskrivningsklar”

Chefsöverläkarens ansvar för tvångsvården och samverkansåtgärder

 • Krav på vårdplan och behov av stöd från socialtjänsten
 • Krav på samråd med patient och närstående och sekretessförhållanden
 • Beslut om behandlingen och rätten till tvångsvårdandeåtgärder

10:00 Rast

Chefsöverläkaren och patientens vistelse inom eller utanför vårdenheten

 • Förutsättningar för att hindra patienten att lämna vårdenhet och vårdinrättning
 • Förutsättningar för frigång och permission samt återtaganden
 • Rätten att använda tvång för vårdens egen del och gränser mot t ex polisen

Chefsöverläkaren och kravet att patienten inte skadar sig själv eller andra

 • Förutsättningar för att bälteslägga – kortvarigteller längre tid – och säkerhetskrav
 • Förutsättningar för isolering och säkerhetskrav
 • Förbjudna varor och produkter – och rätten till tvångsåtgärder – äganderättsförhållanden

12:00 Uppehåll för lunch

13:00 Tvångsvårdens upphörande

 • Krav på kontinuerligt övervägande för ställningstagande och beslut
 • Utebliven ansökan om förlängd tvångsvård eller vid beslut om rättspsykiatrisk vård
 • Särskilda grunder t.ex. avvisning, utvisning, utlämning eller överlämnande

Chefsöverläkaren och patientens rätt till stödperson

 • Krav på kontakter med patientnämnden
 • Stödpersonens rättsliga ställning
 • Förutsättningar för kontaktperson enligt socialtjänstlagen

14:30 Sammanfattningar och rast

15:00 Avslutning

.
Fri avbokning gäller fjorton dagar före kursstart. Vid avbokning senare än 14 dagar men
tidigare än sju dagar före kursstart debiteras 20 procent av kursavgiften.
Vid avbokning senare än sju dagar men tidigare än tre dagar före kursstart debiteras
50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än tre dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. 

Datum

03 oktober 2024 - 04 oktober 2024 Digitalt

Tid

Dag 1: 10:00-16:00
Dag 2: 09:00-15:00

Plats

Digitalt eller fysiskt på Munkbrogatan 4, Gamla Stan i Stockholm

Ingår i priset

Kurslitteratur

Utbildare

Jurist vid IMR
14 995 kr

Bokning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Fakturauppgifter

Liknande kurser

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå