Dokumentation och sekretess vid HVB och stödboende

Pris: 3995 kr

Platshållare

Dokumentation och sekretess vid HVB och stödboende

3,995.00kr

Kurstillfälle      15 mars, 23 maj

Kurstid               registrering 09.30 kursen börjar 10.00 och pågår till 15.30 med lunch 12.00 – 13.00

Kursansvarig   Ulf H Fröberg VD/chefsjurist

Kursledare       Jurist vid IMR

Kursplats          IMR:s utbildningslokaler

Kursavgift         3 995 kr (moms tillkommer) Dokumentation. Lunch ingår ej.

Kategori:

Product Description

Dokumentationen ska värna rättssäkerhet och trygga handläggning av ärenden för enskilda under genomförande och uppföljning av beslut m.m. Den ska vara åtkomlig utan att sekretesskyddade uppgifter är åtkomliga eller röjs för obehöriga. Oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi finns krav på dokumentation och sekretess. Vissa skillnader finns dock. I den offentliga verksamheten gäller offentlighetsprincipen med regler bl.a. om allmänna handlingars offentlighet. Olika regler gäller också för sekretess och om bevarandet av handlingar. Krav på dokumentation inom HVB m.m. finns i socialtjänstlagstiftningen och vid hälso- och sjukvårdsinsatser i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. För övrigt likaså med olika regler och krav. Kursen redovisar reglerna om olika slag av handlingar bl.a. om skillnad mellan allmänna handlingar, minnesanteckningar, journal- och patientjournalhandlingar m.m. Vidare vem/vilka som är skyldiga att dokumentera när/var/hur inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården för kvalitet och säkerhet.

 

Information
Tillgängliga datum
15 mars 2019-Stockholm
23 maj 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning