Eftermiddagskurs - Undersköterska i sluten hälso- och sjukvård och ambulanssjukvård i offentlig eller privat regi

Pris: 995 kr

Platshållare

Eftermiddagskurs – Undersköterska i sluten hälso- och sjukvård och ambulanssjukvård i offentlig eller privat regi

995.00kr

Product Description

Kursen tyvärr inställd!

Undersköterskor är en stor yrkesgrupp. Det finns ca 138 000 undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden och ca 45 000 undersköterskor inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården. Eftersom det finns olika regler om ansvar, kompetenskrav m.m. inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är det viktigt att de juridiska reglerna är kända och följs.

Enligt regeringen är det ”otydligt vilka kunskaper en undersköterska har, vilket försvårar landstingens och kommunernas arbete med kompetensförsörjning. Det skapar därigenom ovisshet om hur verksamheterna kan bemannas för att ge en god och trygg vård för omsorg för patienter och brukare”. Därför nödvändigt att undersköterskans ”kvalifikationer behöver fastställas och regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i den landstingsfinansiella hälso- och sjukvården och kommunalt finansierad vård och omsorg”. Den tillsatta utredningen om undersköterskeyrket ska redovisas senast 30 april 2019. Men vad gäller idag?

 

  • Det landstingskommunala ansvaret för slutenvård och ambulanssjukvård
  • När landstinget genom avtal överlåtit uppgifter till privat vårdgivare m.m.
  • Regelverket för hälso- och sjukvårdsverksamhet och ansvarsfördelningar
  • Hälso- och sjukvårdens organisation, ledning, ledningsbefattningar
  • Undersköterskan i den slutna hälso- och sjukvården och ambulanssjukvården
  • Arbetsuppgifter som inte kräver delegering och arbetsuppgifter som kräver delegering
  • Reglerna om patientdokumentationen och undersköterskan
  • Reglerna om läkemedelshantering och medicintekniska produkter
  • Undersköterskans medicinska yrkesansvar och den rättsliga regleringen
  • Tillsynen över verksamheterna och undersköterskan – avvikelser och lex Maria

 

Information

Eftermiddagskurs:

Kurstid 13.00 – 16.00

Kursansvarig   Ulf H Fröberg

Föreläsare        Jurister från IMR

Kursavgift         Valfri halvdagskurs 995 kr. Rabatt vid bokning av båda kurserna, 1495 kr. Mervärdeskatt tillkommer

Vi återkommer om lokal.

Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.