Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Elevhälsans juridik

3 995 kr

I skollagen (2010:800) ställs krav på att det ska finnas elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För att utföra arbetsuppgifterna finns bl.a. skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer. Några tillhör personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal som i sin yrkesutövning är underställd IVO:s tillsyn. För den medicinska delen av elevhälsan finns regler i hälso- och sjukvårdslagstiftningen med krav på skolhuvudmannen i egenskap av vårdgivare. Den medicinska delen av elevhälsan ska ledas av en verksamhetschef med samlat ledningsansvar. Vem som är verksamhetschef, vem som ansvarar för lex Maria m.m. ska finnas anmälda till vårdgivarregistret. Där ska också finnas uppgift om patientförsäkring m.m. I mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen är eleven patient. Beslut kan fattas om att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


  • Dag: 10:00-16:00 (Registeringen startar 09:30)
  • 3 995 kr. Inkluderar dokumentation samt kaffe/te. Lunch igår inte
  • Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR
  • Munkbrogatan 4, Stockholm

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Elevhälsans juridik  × 1 3 995 kr
Delsumma 3 995 kr
Moms 25% 998.75 kr
Summa 4 993.75 kr

Steg - betalning


  • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.