Fördjupningskurs för HVB-hem och stödboende

Pris: 9995 kr

Platshållare

Fördjupningskurs för HVB-hem och stödboende

9,995.00kr

Kategori:

Product Description

En diplomerad juridisk översiktskurs i syfte att verksamheten
ska tillgodose trygghet och säkerhet för personal och boende

Få samhällsverksamheter har så ett sådant omfattande och trasselfyllt juridiskt regelverk som det som reglerar HVB-hem och stödboenden. Verksamheterna bedrivs i offentlig och privat regi vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretessfrågor, arkivfrågor m.m. De boende kan vara barn eller vuxna. För barn finns regler i föräldrabalken om vårdnadshavare, god man och förvaltare. För ensamkommande finns särskilt godmanskap. De boende ska visas respekt för självbestämmande och integritet. Men ordningsregler ska finnas. Under vissa förutsättningar är tvångsåtgärder tillåtna. Målgrupperna har behov av vård och behandling enligt socialtjänsten men ofta finns medicinska behov som ska tillgodoses.

Socialstyrelsen kräver att du som föreståndare ska ha

– kunskap om regelverket inom socialtjänstens område som gäller den målgrupp som verksamheten är avsedd för

– kunskap om och förmåga att tillämpa det regelverk som rör verksamheten

Vi bjuder in till en kurs där vi redovisar vad du behöver veta för att motsvara kraven.

Dag 1

09:30                  Samling. Registrering och välkomstkaffe

10:00                  Den rättsliga regleringen av HVB- och stödboenden och kringlagstiftningen

 • Kommunallagen och förvaltningslagen regler och tillämpning
 • Socialnämndens ansvar för barn, vuxna, äldre, missbrukare m.fl.
 • Den enskildes rättsliga ställning och socialnämndens m.fl. ansvar
 • Vårdnadshavares, god mans och förvaltares skyldigheter och rättigheter
 • Förutsättningar för ordningsregler och tvångsåtgärder (LVU och LVM)

12:00                  Lunchuppehåll

13:00                  Boendeformerna och kraven på verksamheterna, ledningar och personal

 • Huvudmannaskap och kraven på huvudmän, ledning och ledningsansvariga
 • Ansvar vid avtal med andra utförare än kommunen och SiS
 • Föreståndarens ansvar i självständiga uppgifter, delegationsordningar, beslut m.m.
 • Kraven på verksamheter och yrkesutövare och ansvarsplaceringar
 • Krav på vård- och behandlingsinsatser i olika lagstiftningar bl.a. läkemedel

16:00                  Avslut

 

Dag 2

09:00                  Beslutsprocesser för placering och kraven på verksamheten

 • Beslutshandläggarens ansvar för placeringen av den enskilde
 • Mottagarens och utförarens ansvar för inskrivnings- och utskrivningsbeslut
 • Den boendes skyldigheter, rättigheter och ansvar
 • Anmälningsplikter och uppgiftsskyldigheter till vissa myndigheter
 • Socialtjänst i kombination med bl.a. hälso- och sjukvård

12:00                  Lunchuppehåll

13:00                  Insyn i verksamheterna och tillgodoseende av rättssäkerhetskrav

 • Integritets- och sekretessregleringen för offentlig och privat verksamhet
 • Kraven på dokumentation för socialtjänst, hälso- och sjukvård m.m.
 • Huvudmannens ansvar för kvalitet, säkerhet genom egenkontroll
 • Tillsynsmyndigheternas tillsynsverksamhet och tillsynens syfte
 • Iakttagelser vid tillsyn och åtgärder m.m.

15:00                  Avslutning

 

Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar: Dag 1: Kl 10 och avslutas kl 16.00. Dag 2: Kl 9.00 och avslutas kl 15.00

Kursavgift: Är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Oskar Höllgren , jurist på IMR

 

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4
Tillgängliga datum
08 - 09 november 2018-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning