Förmiddagskurs - Undersköterska i socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård i offentlig eller privat regi

Pris: 995 kr

Platshållare

Förmiddagskurs – Undersköterska i socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård i offentlig eller privat regi

995.00kr

Product Description

Kursen tyvärr inställd!

Undersköterskor är en stor yrkesgrupp. Det finns ca 138 000 undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden och ca 45 000 undersköterskor inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården. Eftersom det finns olika regler om ansvar, kompetenskrav m.m. inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är det viktigt att de juridiska reglerna är kända och följs.

Enligt regeringen är det ”otydligt vilka kunskaper en undersköterska har, vilket försvårar landstingens och kommunernas arbete med kompetensförsörjning. Det skapar därigenom ovisshet om hur verksamheterna kan bemannas för att ge en god och trygg vård för omsorg för patienter och brukare”. Därför nödvändigt att undersköterskans ”kvalifikationer behöver fastställas och regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i den landstingsfinansiella hälso- och sjukvården och kommunalt finansierad vård och omsorg”. Den tillsatta utredningen om undersköterskeyrket ska redovisas senast 30 april 2019. Men vad gäller idag?

 

  • Det kommunala socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsansvaret
  • När kommunen genom avtal överlåtit uppgifter till en privat verksamhet
  • Regelverken för socialtjänst och hälso- och sjukvård med krav och mål
  • Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens organisation och ledning, ledningsbefattningar
  • Undersköterskan i socialtjänst och öppen hälso- och sjukvård
  • Arbetsuppgifter som inte kräver delegering och arbetsuppgifter som kräver delegering
  • Dokumentationskraven inom ramen för vård och omsorg och undersköterskan
  • Sekretessregleringen och den personliga integriteten, dataintrång och tystnadsplikt
  • Undersköterskans yrkesansvar och den rättsliga regleringen
  • Tillsynen över verksamheterna och undersköterskan – avvikelser och lex Sarah
Information

Förmiddagskurs

Kurstid 09.00 – 12.00

Kursansvarig   Ulf H Fröberg

Föreläsare        Jurister från IMR

Kursavgift         Valfri halvdagskurs 995 kr. Rabatt vid bokning av båda kurserna, 1495 kr. Mervärdeskatt tillkommer

Vi återkommer om lokal.

Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.