Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik

Pris: 2495 kr

Platshållare

Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik

2,495.00kr

Kategori:

Product Description

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under den närmaste framtiden. Olika perspektiv behöver belysas och brytas mot varandra i en öppen atmosfär, där revirtänkande ersätts med ett konstruktivt möte mellan de olika perspektiven inom hälso- och sjukvården. Målet med detta seminarium är att erbjuda användbara verktyg, som gör det lättare att gripa sig an den komplexa verkligheten.

Hänsyn behöver tas till den medicinska kunskapsutvecklingen, det juridiska regelverket, den etiska reflektionen och de ekonomiska realiteterna. Under sakkunnig vägledning och tillsammans med kollegor inom hälso- och sjukvården får Du hjälp att reflektera över möjligheterna att komma fram till mer hållbara bedömningar och beslut i gränssnittet mellan medicin, juridik, etik och ekonomi.

09.30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10.00 – Länge var det den medicinska kunskapen som satte gränserna för läkarens handlingsfrihet och handlingskraft. Man gjorde allt man kunde!

– Den medicinska kunskapsutvecklingen ger ständigt nya möjligheter till bot och bättring. Men – den innebär samtidigt att kunskapen som gränssättning inte längre är hållbar som utgångspunkt: Det kan bli oetiskt/omänskligt att göra allt man kan!

– Den medicinska kunskapsutvecklingen gör det nödvändigt
att mer systematiskt analysera medicinska fakta utifrån etiska värderingar.
Vad bör vi göra av det vi kan göra?

12.00 LUNCH

13.00 – Patientens rätt och ställning har stärkts och bör tillmätas ett ökat inflytande över vård och behandling – under livets gång liksom vid livets slut. Hur får vi och hur tar vi reda på patientens inställning till vård och behandling

– Den medicinska kunskapsutvecklingen aktualiserar frågor som berör det juridiska (och etiska) regelverket genom att det råder en viss oklarhet om var gränserna mellan tillåtet och otillåtet går. Vad får vi göra av det vi kan göra?

– Den ekonomiska verkligheten gör det nödvändigt att mer systematiskt analysera hälso- och sjukvårdens möjligheter utifrån den etiska plattformen för prioriteringar:
– principen om människovärde
– principen om behov/solidaritet
– principen om kostnadseffektivitet
Vad har vi råd med att göra av det vi kan och bör, vill och får göra?

15.00 Avslutning

Information

Kurstid: 09:30 – 15:00
Plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm i Gamla stan
Föreläsare: Daniel Brattgård, Ulf H Fröberg
Pris: 2 495 kr. Moms tillkommer. Välkomstkaffe ingår. Lunch ingår inte.

Tillgängliga datum
29 mars 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning