Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik

2 495 kr

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar under den närmaste framtiden. Olika perspektiv behöver belysas och brytas mot varandra i en öppen atmosfär, där revirtänkande ersätts med ett konstruktivt möte mellan de olika perspektiven inom hälso- och sjukvården. Målet med detta seminarium är att erbjuda användbara verktyg, som gör det lättare att gripa sig an den komplexa verkligheten.

Hänsyn behöver tas till den medicinska kunskapsutvecklingen, det juridiska regelverket, den etiska reflektionen och de ekonomiska realiteterna. Under sakkunnig vägledning och tillsammans med kollegor inom hälso- och sjukvården får Du hjälp att reflektera över möjligheterna att komma fram till mer hållbara bedömningar och beslut i gränssnittet mellan medicin, juridik, etik och ekonomi.

09.30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10.00 – Länge var det den medicinska kunskapen som satte gränserna för läkarens handlingsfrihet och handlingskraft. Man gjorde allt man kunde!

– Den medicinska kunskapsutvecklingen ger ständigt nya möjligheter till bot och bättring. Men – den innebär samtidigt att kunskapen som gränssättning inte längre är hållbar som utgångspunkt: Det kan bli oetiskt/omänskligt att göra allt man kan!

– Den medicinska kunskapsutvecklingen gör det nödvändigt
att mer systematiskt analysera medicinska fakta utifrån etiska värderingar.
Vad bör vi göra av det vi kan göra?

12.00 LUNCH

13.00 – Patientens rätt och ställning har stärkts och bör tillmätas ett ökat inflytande över vård och behandling – under livets gång liksom vid livets slut. Hur får vi och hur tar vi reda på patientens inställning till vård och behandling

– Den medicinska kunskapsutvecklingen aktualiserar frågor som berör det juridiska (och etiska) regelverket genom att det råder en viss oklarhet om var gränserna mellan tillåtet och otillåtet går. Vad får vi göra av det vi kan göra?

– Den ekonomiska verkligheten gör det nödvändigt att mer systematiskt analysera hälso- och sjukvårdens möjligheter utifrån den etiska plattformen för prioriteringar:
– principen om människovärde
– principen om behov/solidaritet
– principen om kostnadseffektivitet
Vad har vi råd med att göra av det vi kan och bör, vill och får göra?

15.00 Avslutning

Kursdatum


  • 17 apr 2020, stockholm

Detaljer

Produktinformation


  • Dag: 10:00-15:00 (Registrering startar 09:30)
  • 2 495 kr. Inkluderar dokumentation samt kaffe/te. Lunch igår inte
  • Daniel Brattgård, tidigare sjukhuspräst
  • Munkbrogatan 4, Stockholm, Sverige

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Gränssnittet mellan medicin, juridik och etik  × 1 2 495 kr
Delsumma 2 495 kr
Moms 25% 623.75 kr
Summa 3 118.75 kr

Steg - betalning


  • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.