Hantering av farliga diktat

Pris: 2495 kr

Platshållare

Hantering av farliga diktat

2,495.00kr

Product Description

Den medicinska sekreterarens ansvar för patientsäkerheten

En medicinsk sekreterares vardag består delvis av att skriva ut diktat till journalanteckningar. Men också administration, brev och intyg som rör patienters vård eller hälsa.

En nödvändig förutsättning för att läkarsekreteraren skall kunna utföra dessa uppgifter är att diktaten är tydliga och förståeliga. Så är tyvärr inte alltid fallet.
Lagen ställer bestämda krav på diktaten ifråga om bl. a. språk och tydlighet. Om diktaten inte uppfyller dessa krav så äventyras både patientsäkerheten och integritetsskyddet. Dessutom uppkommer frågan hur sekreteraren skall hantera det ”farliga” – i betydelsen patientosäkra – diktatet. Regelverket rymmer bestämmelser med krav på bl.a. avvikelserapportering och Lex Maria. Därtill finns numera även krav på anmälan av s.k. personuppgiftsincident enligt GDPR.

Syftet med kursen, som framförallt vänder sig till medicinska sekreterare, är först och främst att redovisa gällande bestämmelser, men också att få kunskap om de säkerhetsrisker som kan finnas vid utskrivning av diktat och annan hantering av patientuppgifter, och hur dessa skall hanteras inom ramen för patientsäkerhetsarbetet. ”Farliga” diktat stör också arbetsmiljön för sekreteraren och kostar pengar i onödan för vårdgivaren/huvudmannen.

Vi kommer bl.a. att behandla följande frågeställningar:

  • Får andra språk än svenska användas vid journalföring?
  • Vilka språkkunskaper behöver en medicinsk sekreterare och hur tillgodoses behov?
  • Får sekreteraren rätta och justera?
  • Kräver lagen att diktatet skall vara klart och tydligt?
  • Måste man göra en avvikelserapport om diktatet är fel/farligt?
  • Vilka avvikelser, Lex Maria och ansvarsfall finns om diktat och hantering av patientuppgifter?
Information

Information

Dagen inleds med välkomstkaffe 9.30. Kursen börjar kl. 10.00 och avslutas kl. 15.00
Avgiften inkluderar välkomstkaffe, samt dokumentation.

Föreläsare: jurist Oskar Höllgren, IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
24 april 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning