Hantering av farliga diktat

Pris: 2495 kr

Platshållare

Hantering av farliga diktat

2,495.00kr

Product Description

Läkarsekreterarens ansvar för patientsäkerheten

En läkarsekreterares vardag är till stor del fylld av att skriva ut diktat i form av journalanteckningar. Men också brev och intyg som rör patientförhållanden.
En nödvändig förutsättning för att läkarsekreteraren skall kunna utföra dessa uppgifter är att diktaten är hörbara och förståeliga. Så är tyvärr inte alltid fallet.
Lagen ställer bestämda krav på diktaten ifråga om bl. a. språk och tydlighet. Om diktaten inte uppfyller dessa krav så uppkommer frågan hur läkarsekreteraren skall hantera det ”farliga” diktatet. Regelverket rymmer bestämmelser med krav på bl.a. avvikelserapportering och Lex Maria.

Syftet med kursen, som framförallt vänder sig till läkarsekreterare är först och främst att redovisa gällande bestämmelser men också att få kunskap om de säkerhetsrisker som kan finnas vid diktatutskrifter och hur dessa skall hanteras inom ramen för patientsäkerhetsarbetet. ”Farliga” diktat stör också arbetsmiljön för läkarsekreteraren och kostar pengar i onödan för vårdgivaren/huvudmannen.

Vi kommer bl a att behandla följande frågeställningar:

  • Får andra språk än svenska användas vid journalföring?
  • Vilka språkkunskaper behöver läkarsekreteraren och hur tillgodoses behov?
  • Får läkarsekreteraren rätta och justera?
  • Kräver lagen att diktatet skall vara klart och tydligt?
  • Måste läkarsekreteraren göra en avvikelserapport om diktatet är fel/farligt?
  • Vilka avvikelser, Lex Maria och ansvarsfall finns om diktat?
Information

Dagen inleds med välkomstkaffe 9.30. Kursen börjar kl. 10.00 och avslutas kl. 15.00
Avgiften inkluderar välkomstkaffe, samt dokumentation.

Föreläsare: jurist Oskar Höllgren, IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.