Hot och våld i vården!

Pris: 2495 kr

Platshållare

Hot och våld i vården!

2,495.00kr

Product Description

– Vad säger lagen och vad har anmälts?

Genom olika källor framkommer att vårdvardagen har inslag av hot och våld. Vid jämförelser över tiden framkommer också att det dessvärre ökat. Utsatta är både personal, patienter och närstående.
En patient som är hotfull och våldsam kan naturligtvis vara detta till följd av sitt hälsotillstånd, vilket kan innebära att han eller hon helt eller delvis saknar insikt om sitt beteende. Men visst finns inslag där vederbörande är medveten om sitt handlande. Vad gör vården då?

Kursen som vänder sig till bl.a. vårdgivare/arbetsgivare, ledningsansvariga, skyddskommittéer och skyddsombud behandlar bland annat följande frågor med hjälp av författningsbestämmelser, rättsliga avgöranden och kommentarer:

  • Vilka regelverk är tillämpbara vid hot- och våldssituationer inom vården?
  • Vad göra när en patient eller närstående är hotfull eller våldsam?
  • Vilka rutiner finns och utfärdade av vem?
  • Kan en hotfull eller våldsam patient eller närstående polisanmälas och i så fall av vem?
  • Kan en hotfull eller våldsam patient eller närstående avvisas och i så fall av vem?
  • Hur skyddas personal mot hot och våld för att undvika olycksfall och arbetsskada?
  • Hur skyddas patienter mot hot och våld för att undvika vårdskador?
Information

Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00 (lunch ingår ej i kursavgiften)

Avgiften är 2 495 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok ingår.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal Munkbrogatan 4 (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.