Kontrollansvar för journalföringen

Pris: 2995 kr

Platshållare

Kontrollansvar för journalföringen

2,995.00kr

Product Description

”Vårdgivaren ska regelbundet granska att hälso- och sjukvårdspersonalen
dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar”

Kravet gäller sedan 1 mars 2017 och finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården. För att patientjournalen ska kunna fylla sin huvuduppgift i patientvården krävs, enligt lagstiftaren, ”att den innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt information”. En absolut grundläggande förutsättning är såklart att överhuvudtaget dokumentera.

Att fel och brister förekommer när det gäller journalföringsskyldigheten är såklart ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Okunskap om lagstiftningen eller i värsta fall nonchalans kan aldrig accepteras. Samtidigt tjänar det inte patientsäkerheten att se bakåt. Nu ser vi tillsammans framåt.

Vi bjuder in till en extrainsatt kursdag där vi har kopplat programpunkterna till Socialstyrelsens krav. Följande frågeställningar kommer att lyftas fram för diskussion, kommentarer och redovisning:

  • Vem eller vilka ansvarar för och i praktiken utför den föreskrivna granskningen?
  • Vilka fel och brister har härvid iakttagits och vilka förbättringsåtgärder har vidtagits?
  • Vilken regelbundenhet gäller för granskningen och hur utförs denna i praktiken?
  • Vem är skyldig att föra patientjournal och vem får göra anteckningar?
  • Vem tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och vem kan tillfälligt tillhöra personkretsen?
  • Vad innebär det att tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen?
  • Hur med det medicinska yrkes- och ledningsansvaret och journalföringsskyldigheten?
  • Vilka rutiner gäller för åtkomstbehörigheter för läs- och behörigheter?
  • Vad ska dokumenteras i patientjournalen och när ska uppgifterna finnas där?
  • Vilka författningar för journalföring finns förutom patientdatalagen?
Information

Kursen startar 09.00 och avslutas 16.00 med uppehåll för förfriskningar. Lunchuppehåll 12.00 – 13.00 för enskild lunch.
Kursplats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4 (Gamla stan), Stockholm
Kursansvarig: Ulf H Fröberg, VD/chefsjurist
Kursavgift: 2 995 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation bl.a. böckerna ”Medicinsk Författningsbok 2019” och ”Medicinsk Dokumentation” uppl. 12.

 

 

Tillgängliga datum
04 juni 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning