HVB-hemmets dataskydd efter GDPR

Pris: 4995 kr

Platshållare

HVB-hemmets dataskydd efter GDPR

4,995.00kr

Kategori:

Product Description

Så säkrar du en laglig personuppgiftshantering i den nya juridiska terrängen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) i kraft. Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bl.a. i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. För verksamhet inom socialtjänsten, t.ex. HVB-hem, gäller vid sidan av detta lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, dels Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Dessa författningar är svårgreppbara i sig själva, och deras samspel med GDPR är i många frågor långtifrån självklart.

Denna kurs ger dig en samlad bild av vad som krävs av HVB-hemmet som personuppgiftsansvarig enligt det samlade regelverket.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursen:

  • Vad innebär skyldigheten att anmäla negativa händelser med personuppgifter, s.k. personuppgiftstillbud, till Datainspektionen?
  • Vilket inflytande ska den enskilde ha över sin dokumentation?
  • Vilka ändamål är godtagbara för att behandla patientuppgifter?
  • Vad innebär skyldigheten att utse ett dataskyddsombud och vilka gäller det för?
  • Kan den enskilde använda sig av förordningens ”rätt att bli bortglömd”?
  • Vilken information om personuppgiftsbehandling måste lämnas?
  • Vilka personuppgifter är att betrakta som känsliga?
Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: Är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Oskar Höllgren, jurist IMR

Plats: Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.