Information, samtycke och delaktighet – kraven i patientlagen

Pris: 2795 kr

Platshållare

Information, samtycke och delaktighet – kraven i patientlagen

2,795.00kr

Product Description

I patientlagen (2014:821) finns skärpta krav på att patienten ska informeras, att patientens samtycke krävs för medicinska åtgärder, att patienten ska vara delaktig i vården och behandlingen. I princip inga nya krav men nu vässade och mer omfattande. Är skyldigheterna kända? Efterlevs kraven?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) redovisade våren 2017 att patientens faktiska ställning inte förbättrats utan istället försvagats. Vårdanalys, förklarar som sin mening, att ”det har ännu inte skapats tillräckliga förutsättningar inom vården för att tillämpa patientlagen och därmed stärka patienten ställning”.

Vi bjuder in till en extrainsatt kursdag om patientlagen där bl.a. följande frågeställningar kommer att redovisas

  • Vilken information måste lämnas till patienten, när, av vem och hur?
  • Vad är syftet med informationsskyldigheten?
  • Hur med informationsskyldigheten och patienten är ett barn?
  • Hur med informationsskyldigheten om den inte kan lämnas till patienten?
  • Vad innebär kravet att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras?
  • Måste hälso- och sjukvård alltid ges på tydligt samtycke eller finns undantag?
  • Hur med samtycket om patienten är ett barn eller beslutsoförmögen?
  • Under vilka förutsättningar ska patienten få möjlighet till en second opinion?
  • Vilka skyldigheter finns att utse en fast vårdkontakt för patienten?
  • Vem är ansvarig för att skyldigheterna i patientlagen fullgörs?
Information

IMR:s AB utbildningslokaler Munkbrogatan 4, Gamla stan i Stockholm

Tider:
09.30 kaffe, registrering och presentationer och kursstart 10.00- 15.00.
Lunch 12.00 -13.00 (lunchen ingår inte i kursavgiften).

Avgift: 2 795 kr (exkl. moms)

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.