Integritet och autonomi

Pris: 2495 kr

Platshållare

Integritet och autonomi

2,495.00kr

Kategori:

Product Description

Patientens rätt och ställning har stärkts både i lagstiftning och regelverk de senaste åren. En patient har rätt till information om sitt hälsotillstånd vad gäller diagnos, prognos och behandling. Men kraven på information, samråd och delaktighet måste relateras till patientens förmåga att ta till sig, förstå och ta ställning till informationen.

09.30 Samling, registrering och välkomstkaffe

10.00 Information och samråd enligt patientlagen

11.00 Information är lika mycket en fråga om kommunikation
– vad som sägs, hur det sägs och hur det uppfattas

12.00 LUNCH

13.00 Etiska aspekter på integritet och autonomi enligt Hälso- och sjukvårdslagen

15.00 Avslutning

Information

Kurstid: 25 april, 09:30 -15:00
Plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm i Gamla stan
Föreläsare: Daniel Brattgård, Ulf H Fröberg/annan jurist vid IMR.
Pris: 2 495 kr. Moms tillkommer. Välkomstkaffe ingår. Lunch ingår inte.

Tillgängliga datum
25 - 25 april 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning