Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Juridik för AT-läkare och handledare

5 495 kr

Praktisk tjänstgöring som läkare enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) (allmäntjänstgöring) ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett år och sex månaders heltidstjänstgöring efter avlagd läkarexamen. En viktig beståndsdel i denna tjänstgöring är att AT-läkaren ska få förutsättningar att utöva läkaryrket i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar läkarens yrkesutövning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5).

Som tjänstgörande AT-läkare kommer du att hållas ansvarig för dina handlingar enligt ett rättssystem som inte accepterar okunskap om gällande rätt – s.k. rättsvillfarelse. Lagstiftaren har valt att utforma hälso- och sjukvårdslagstiftningen som en skyldighetslagstiftning med uttryckliga krav fördelade på vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med lagstiftningen är i första hand att värna patientsäkerheten.

Utbildningen, som är gemensam för alla AT-läkare omfattar två kursdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner kring viktiga frågeställningar och praktikfall. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkännande erhålls intyg. Kursansvarig är Ulf H Fröberg, VD/Chefsjurist.

 

Dag 1

09:30 Samling och välkomstkaffe

10.00 – 12:00

 • Etiska och juridiska regelverks krav på läkaren – likt och olikt regelverken emellan
 • Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler och rättskällorna – förarbeten, praxis, doktrin
 • Rättsvillfarelse – skyldigheten att känna till och följa gällande rätt
 • Den medicinska rättens grunder och innehåll – rättsområdet medicinsk rätt och disciplinerna
 • Patientens rättsliga ställning – självbestämmande och integritet – förutsättningar för tvång

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
 • Hälso- och sjukvårdens ledning och administration – ledningsansvar och yrkesansvar
 • Ansvarsförhållandet mellan läkaren, vårdgivaren och verksamhetschef
 • Läkarens rättsliga ställning – det personliga yrkesansvaret.

14:30 – 15:00 Eftermiddagskaffe

 • Tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och yrkesutövarna – organisationen
 • Tillsynsnivåerna – personlig egentillsyn, vårdgivarens tillsyn och tillsynsmyndigheterna
 • Regelverket om patientsäkerhet och åtgärds- och trygghetsregleringen vid vårdskada
 • Åtgärdssystemet vid fel och försummelser – IVO och HSAN – legitimationsinnehav m.m.

16:00 Avslut dag 1

Dag 2

09:00 – 12:00

 • Regelverket och reglerna om läkarens allmänna och specifika skyldigheter
 • Läkarens skyldigheter i patientmötet – information, samtycke och samråd
 • Läkarens beslut om åtgärd – vid åtgärd bedömning om egenvård eller hälso- och sjukvård
 • Dokumentationsskyldigheten – patientjournaler och intyg
 • Inre sekretess – behörighet och åtkomst till patientjournaler – dataintrång och tystnadsplikt

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll
13:00 – 14:30

 • Läkarens anmälningsplikter och upplysningsskyldighet till myndigheter m.m.
 • Regelverket och reglerna om läkemedelshanteringen
 • Regelverket och reglerna om medicintekniska produkter

14:30 – 15:00 Kunskapstest
15:00 Kursavslutning

Lipus

Lipus


Kursen är LIPUS-godkänd och granskad. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr:20180064)

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


 • Dag 1: 10:00-16:00 (Registrering från 09:30)
  Dag 2: 09:00-15:00
 • 5 495 kr. Intyg vid klarad kurs. Lunch ingår inte
 • Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist på IMR
 • Munkbrogatan 4

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Juridik för AT-läkare och handledare  × 1 5 495 kr
Delsumma 5 495 kr
Moms 25% 1 373.75 kr
Summa 6 868.75 kr

Steg - betalning


 • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.