Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Juridik för AT-läkare och handledare

5 495 kr

För:

Vad AT-läkaren måste veta om medicinsk rätt och om sitt personliga medicinska yrkesansvar

I Socialstyrelsens föreskrifter (1999:5) om allmäntjänstgöring (AT) för läkare föreskrivs att AT ska ge AT-läkaren förutsättningar för att kunna utöva läkaryrket i enlighet med de lagar, förordningar och andra författningar som reglerar läkarens yrkesutövning.

Det medicinrättsliga regelverket är omfattande. Juridiska regler kan ibland ge upphov till tolkningssvårigheter. Ett sådant exempel finns i patientdatalagen (2008:355) om när det är tillåtet att ta del av uppgifter i en patientjournal enligt 4 kap. 1 §. För att förstå och rätt tillämpa en föreskrift kan det vara nödvändigt att veta vad som är sagt i förarbeten, rättspraxis m.m.

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är i huvudsak utformad som en skyldighetslagstiftning med krav på AT-läkaren m.fl. att utföra de medicinska arbetsuppgifterna sakkunnigt och omsorgsfullt med samtidig respekt för patientens självbestämmande och integritet. Under kursen redovisas de skyldigheter som vilar på AT-läkaren men också på handledare, verksamhetschef och vårdgivare,

Ytterst är det var och ens skyldighet att ha kunskap om regelverket och hur det ska tillämpas. AT-läkaren delar i denna del ansvaret med verksamhetschefen, som enligt lagstiftaren, ansvarar för att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs.

Utbildningen, som är gemensam för alla AT-läkare omfattar två kursdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner kring viktiga frågeställningar och praktikfall. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkännande erhålls intyg.

Dag 1

09.30                 Samling, välkomstkaffe, registrering, utdelning av kurslitteratur

10.00 – 12.00   Förmiddagsprogrammet

 • Etiska och juridiska regelverk och krav på läkaren – likt och olikt regelverken emellan
 • Att förstå och kunna tolka juridiska regler – rättsregler och rättskällorna förarbeten, rättspraxis och doktrin
 • Rättsvillfarelse – skyldigheten att känna till och följa gällande rätt
 • Den medicinska rätten – rättsområdet och de rättsliga disciplinerna (specialiteterna)
 • Patienten och närståendes rättsliga ställning – självbestämmande och integritet – förutsättningar för tvång

12.00 – 13.00   Lunchuppehåll (var och en ordnar sin lunch)

13.00 – 14.30   Eftermiddagsprogrammet

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter för patienten och närstående
 • Hälso- och sjukvårdens ledning och administration – det administrativa och det medicinska ledningsansvaret
 • Ansvarsförhållanden mellan vårdgivare, verksamhetschef, handledare och AT-läkaren
 • AT-läkarens rättsliga ställning

14.30 – 15.00   Uppehåll för eftermiddagskaffe med kunskaps- och erfarenhetsutbyten

 • Tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och yrkesutövarna
 • Tillsynsnivåerna – egentillsyn, vårdgivarens tillsyn, det medicinska ledningsansvaret
 • Regelverket om patientsäkerhet och åtgärds- och trygghetsregleringen vid klagomål och vårdskada
 • Åtgärdssystemet och utkrävandeansvaret vid fel och försummelser – straffansvar m.m.

16.00                 Kursdagen avslutas

Dag 2

09.00 – 12.00   Förmiddagsprogrammet

 • Återkopplingar
 • AT-läkarens skyldigheter i patientmötet – information, samtycke och delaktighet
 • AT-läkarens beslut och åtgärd – egenvårdsbedömning, grund för insats eller inte
 • AT-läkarens behandling av personuppgifter och journalföring och intyg
 • AT-läkarens sekretess och tystnadsplikt och de sekretessbrytande reglerna

12.00 – 13.00   Lunchuppehåll (se dag 1)

13.00 – 15.00   Eftermiddagsprogrammet

 • AT-läkarens anmälnings- och upplysningsplikter
 • AT-läkaren och reglerna om läkemedelshanteringen
 • AT-läkaren och reglerna om användning av medicintekniska produkter

14.30 – 14.45 Kunskapstest

14.45 – 15.00   Avslutande diskussion och kursavslut

Kursdatum


 • 01-02 okt 2020, Stockholm

Detaljer

Produktinformation


 • Dag 1: 10:00-16:00 (Registrering från 09:30)
  Dag 2: 09:00-15:00
 • 5 495 kr. Intyg vid avklarad kurs. Lunch ingår inte. Medicinsk Författningsbok 2020 (innehåller alla de viktiga författningarna 1344 sidor). Diverse litteratur från IMR Förlag.
 • Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist på IMR
 • Munkbrogatan 4

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Juridik för AT-läkare och handledare  × 1 5 495 kr
Delsumma 5 495 kr
Moms 25% 1 373.75 kr
Summa 6 868.75 kr

Steg - betalning


 • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå