Juridik för barnhälsovården (BVC)

Pris: 3495 kr

Platshållare

Juridik för barnhälsovården (BVC)

3,495.00kr

Kategori:

Product Description

Juridik för Barnhälsovården (BVC)
-En skräddarsydd kurs i juridik för dig som arbetar på BVC-

Landstingen har tilldelats sammanlagt 142 miljoner kronor per år från 2018 till 2020 för att säkerställa tillgängligheten i barnhälsovården. I satsningen ingår bland annat utökat antal hembesök, ökad information kring vaccinationer och andra områden som landstingen ser är i behov av förstärkning.

Alla BVC har inte längre möjlighet att erbjuda ett hembesök vid första tillfället på grund av för högt antal patienter. För att tillmötesgå oroliga vårdnadshavare klämmer man in ett extra patientbesök där det egentligen behövs luckor för att hinna med rutinarbete och journalföring. Vad händer med de kladdpapper som används vid telefonsamtal, händer de att dessa blir liggande synligt till nästa patientmöte? Vaccin förvaras ofta i kylskåp, vad händer när personalen lämnar behandlingsrummet för att ställa i ordning vaccinet? Kan man ifrågasätta om sekretessen och patientsäkerheten verkligen kan garanteras?

Vi bjuder in till en fullspäckad dag för dig som arbetar på BVC och vill ha full koll på juridiken!

09:30                 

Samling m m

10:00                 

Aktuellt och nytt i BVC-verksamheten

IVO; Socialtjänsten bl.a. SoL 14:1

11:00                 

Barnets rättsliga ställning i vården

Barnkonventionen; implementeringen i bl.a. HSL, PL

Barnkonventionen blir svensk lag; förslag SOU 2016:19

Beslutsoförmågans ställning SOU 2015:80

Föräldrabalken – hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad

12:00                 

LUNCH

13:00                 

Barnet i hälso- och sjukvårdslagstiftningen

 Barnets ”rätt” till BVC-besök

SoS Meddelandeblad nr 7/2010 ”Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård”;

P L bl.a. information till patient/närstående

Tolk

Dokumentation/patientjournaler, intyg

Informationshantering

Anmälningsplikter bl a SoL 14:1

14:30                 

Eftermiddagskaffe

15:00                 

Medicinska åtgärder

Barn födda i Sverige alt. Utomlands

Vaccinationer; när vårdnadshavare vägrar vaccination

Ordinationer; behandlingar

Hälso- och sjukvård eller egenvård

16:00                 

Avslutning

 

Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: Är angiven exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.