Din varukorg är tom

Till kassan
Digital kurs Kurs

Digitalt: Juridiken för boenden inom SoL och LSS

Det juridiska regelverket för HVB och andra boenden inom SoL samt LSS är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De boende är barn och vuxna med regler i föräldrabalken om vårdnadshavare, god man, förvaltare. Samtidigt som de boende ska visas respekt för självbestämmande och integritet krävs ordning och säkerhet. Tvångsåtgärder kräver lagligt stöd. Bland målgrupperna finns även medicinska behov som kan tillgodoses endera som hälso- och sjukvård eller egenvård.

Kursen redovisar ansvaret för verksamheten och tydliggör de ansvarsfördelningar som gäller. Kursen bidrar till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler, rättspraxis och doktrin för kvalitet och säkerhet. Men också för undvikande av kritik m.m. vid en granskning av bl.a. IVO.  Målgruppen för kursen är huvudsakligen föreståndare och verksamhetsansvariga.

 Innehåll

  • Tillämplig lagstiftning och förståelse för juridiken
  • Skillnaden mellan juridik och etik 
  • Skillnaden mellan hälso- och sjukvård och egenvård
  • Sekretess och tystnadsplikt: inre sekretess och gränser mellan olika verksamhetsgrenar
  • Övergripande om systematiskt kvalitetsarbete 
  • Ansvarsfördelning inom verksamheten
  • IVO:s tillsyn: tillstånd och ägar/ledningsprövning samt kommunikation med tillsynsmyndigheten

Schema

9.00-9.30 Introduktion: presentation och förväntningar

9.30-12.00 Föreläsning

12.00-13.00 LUNCH

13.00-15.00 Föreläsningar och caseövningar

15.00-15.15 Paus

15.15-16.45 Föreläsningar och kunskapstest

För fysisk medverkan klicka här.

.
Fri avbokning gäller fjorton dagar före kursstart. Vid avbokning senare än 14 dagar men
tidigare än sju dagar före kursstart debiteras 20 procent av kursavgiften.
Vid avbokning senare än sju dagar men tidigare än tre dagar före kursstart debiteras
50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än tre dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. 

Tid

09:00-16:45

Plats

Digitalt via Zoom

Ingår i priset

Kurslitteratur.

Utbildare

Jurist vid IMR
4 995 kr

Bokning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Fakturauppgifter

Liknande kurser

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå