Juridik för HVB och stödboenden

Pris: 9995 kr

Platshållare

Juridik för HVB och stödboenden

9,995.00kr

Kategori:

Product Description

Det juridiska regelverket för HVB och stödboenden är omfattande. Även om de grundläggande reglerna finns i socialrätten så berörs verksamheterna av andra rättsområden från och till och på så sätt också andra lagstiftningar. Verksamheterna bedrivs både i offentlig och privat regi, vilket innebär skillnader i reglering av ledning, sekretess, arkivering m.m. De boende är barn och vuxna med regler i föräldrabalken om vårdnadshavare, god man, förvaltare. Samtidigt som de boende ska visas respekt för självbestämmande och integritet krävs ordning och säkerhet. Tvångsåtgärder kräver lagligt stöd. Bland målgrupperna finns även medicinska behov som kan tillgodoses endera som hälso- och sjukvård eller egenvård.

Kursen redovisar ansvaret för verksamheten och tydliggör de ansvarsfördelningar som gäller. Kursen bidrar till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler, rättspraxis och doktrin för kvalitet och säkerhet. Men också för undvikande av kritik m.m. vid en granskning av bl.a. IVO.

Information

Kurstillfälle      11-12 mars, 6-7 maj

Kurstid               Registrering 09.30 kursen börjar 10.00 och pågår till 15.30 med lunch 12.00 – 13.00

Kursansvarig   Ulf H Fröberg VD/chefsjurist

Kursledare       Jurist vid IMR

Kursplats          IMR:s utbildningslokaler

Kursavgift         9 995 kr (moms tillkommer) Dokumentation. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
06 - 07 maj 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning