Juridik för patientnämnderna

Pris: 2495 kr

Platshållare

Juridik för patientnämnderna

2,495.00kr

Product Description

– uppgifter, myndighetsutövning, ansvarsförhållanden –

Inom ramen för patientnämndernas verksamhet handläggs ärenden där patienter m.fl. framfört synpunkter och klagomål av olika slag. Till uppgifterna hör bl.a. att ”främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal” och att ”rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter”. Men enligt lagen (1998:1 656) om patientnämndsverksamhet m.m. har nämnden också att handlägga och besluta i ärenden som rör myndighetsutövning förenat med straffansvar i brottsbalken (BrB 20 kap 1 §).

För att nämnden – ledamöter och kanslipersonal – på bästa sätt ska kunna utföra sina uppgifter på sätt som lagstiftaren avser krävs inte bara en god grundläggande medicinrättslig kompetens utan den måste kontinuerligt uppdateras och utvecklas.

Kursen, som vänder sig till ledamöter i landstingens och kommunernas patientnämnder och nämndernas kanslipersonal m.fl. behandlar bl.a. följande frågor med hjälp av författningsbestämmelser, rättsliga avgöranden och kommentarer:

  • Vilka bestämmelser i kommunallagen (1991:900) gäller för nämnden?
  • Vilka bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) gäller för nämnden?
  • Vilka bestämmelser i tvångslagstiftningen gäller för nämnden?
  • Vad innebär myndighetsutövning och vilka uppgifter hör hit?
  • När kan straffansvar för tjänstefel utkrävas och av vem?
  • Är alla bestämmelser i den nya lagstiftningen bl.a. SFS 2008:355; SFS 2010:659) kända?
  • Vilka rutiner finns för rapportering till vårdgivare, verksamhetschefer, Masar m.fl.?
  • Vilka sekretessregler gäller för nämnden?
  • Vad är aktuellt, nytt och ”på gång” inom det medicinrättsliga området?
Information

Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 -13:00

Avgiften är 1 995 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.