Juridisk Assistent i hälso- och sjukvård

Pris: 29950 kr

Juridisk Assistent 2016 front

Juridisk Assistent i hälso- och sjukvård

29,950.00kr

Product Description

Ta del av vår unika utbildning ‘Juridisk assistent’ som omfattar hela tre utbildningsmoment om tre dagar vardera!

Utbildningen Juridisk assistent är en unik utbildning inom medicinen som har tillkommit framförallt mot bakgrund av att bl.a. Socialstyrelsens högsta ledning framhållit att de juridiska frågorna måste drivas mycket mer aktivt. Detta framgår också av den aktuella tillsynsverksamheten.
Utbildningens mål är att utbilda assistenter som ska kunna vara verksamhetschefen (jfr 4 kap. 2 § HSL) behjälplig i hans/hennes enligt lagstiftaren viktiga uppgift, nämligen att ”se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs”. Motivet är kort och gott att lagenlig verksamhet är en garanti för rättssäkerhet, personalsäkerhet och patientsäkerhet.

Efter genomgången utbildning tilldelas kursdeltagaren ett kursdiplom och ansluts till ett nätverk bestående av kollegor, det vill säga juridiska assistenter som på motsvarande sätt genomgått utbildningen.

Utbildningen omfattar tre moment, 1-3, fördelade på tre kursdagar vardera.

 

Aktuella kursdatum för 2019:

Höstens kurstillfällen:

Moment 1: 9-11 september, 2019

Moment 2: 4-6  november, 2019

Moment 3: 9-11 december, 2019

 

Information

Teori och praktik varvas i lämpliga delar. Utbildningen avslutas med ett praktiskt tillämpningsarbete.

I utbildningen ingår omfattande kurslitteratur och förfriskningar samt kaffe. Kursavgift omfattar alla 3 kursmoment. Avgiften faktureras i förskott.

Föreläsare: Huvudsaklig kursledare är chefsjurist Ulf H. Fröberg men övriga jurister från IMR ansvarar också för delar av utbildningen.

För fullständigt schema över alla utbildningsdagar m.m., klicka här!

Varmt välkommen!

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
09 - 11 september 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning