Ledningsansvar och yrkesansvar i tandvården

Pris: 2995 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

Ledningsansvar och yrkesansvar i tandvården

2,995.00kr

Product Description

Patientsäkerhet i tandvården

Tandvårdslagen, patientdatalagen, patientsäkerhetslagen och ett flertal andra författningar ställer krav på tandvårdsverksamheten (vårdgivaren) och enskilda tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker m.fl. Syftet är patientsäkerhet. Utöver krav och ansvarsfördelningar redovisas viktigare beslut och domar bl.a. från tillsynsmyndigheterna. Det är viktigt att alltid ha i åtanke att rättssystemet inte accepterar rättsvillfarelse dvs. okunskap om regelverket och hur det ska tillämpas. Kunskap ger trygghet. Programmet har sammanställts på grundval av vad som framkommit inom ramen för den statliga tillsynen, som består av flera myndigheter bl.a. Datainspektionen, Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kursdagen inleds med en redovisning av lagstiftningens krav på tandvårdsverksamhetens aktörer och intressenter.

  • Vilka krav ställs på huvudmannen/vårdgivaren?
  • Vilka krav ställs på verksamhetens ledning (verksamhetschef inom tandvård ofta synonymt med klinikchef) och vad innebär dessa krav?
  • Därefter redovisas kraven på yrkesutövarna och vilka ansvarsfördelningar som gäller mellan vårdgivare, verksamhetschef, tandläkare, tandsköterskor m.fl. I detta sammanhang redovisas sekretessregleringen, läkemedelshanteringen, vad som gäller ifråga om användningen av medicintekniska produkter m.m
  • Vilka specifika krav gäller i fråga om patientsäkerhetsarbetet och vad gäller om en vårdskada inträffat?
  • Vilken rättslig ställning har patienten och vad gäller om patienten saknar beslutsförmåga? Om patienten är ett barn? Vad måste anmälas enligt Lex Maria och vad gäller i fråga om patientförsäkringar och patientnämnder?
  • Kursdagen avslutas med redovisning av den statliga tillsynen över tandvården där bl.a. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har till uppgift att granska att tandvårdslagstiftningen efterlevs. Kursen genomförs i en kombination av föreläsning med praktiska fallillustrationer och utrymme för diskussion. Rättssystemet accepterar inte okunskap om lagstiftningen (rättsvillfarelse). Var och en är ansvarig för att följa lagstiftningen. Verksamhetschefen/klinikchefen har dock ett särskilt ansvar för att ”se till att lagar och andra författningar är kända och efterlevs”.
Information

Dokumentation som ingår är bl.a. Medicinsk Författningsbok 2017 med tandvårdsförfattningar, särskilt framtaget material från bl.a. tillsynsverksamheten. Välkomst- och eftermiddagskaffe ingår i avgiften, dock ej lunch.

Tid och plats: Kursdagen inleds med registrering och morgonkaffe kl 09:30. Kursen startar kl 10.00 och slutar 16:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00. Kursen hålls i IMR:s utbildningslokaler i Gamla stan (Stockholm), Munkbrogatan 4.

Föreläsare: Jurist vid IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.