Kurators ansvar inom elevhälsan

Pris: 2995 kr

Platshållare

Kurators ansvar inom elevhälsan

2,995.00kr

Product Description

Skollagen (2010:800) föreskriver att det ska finnas tillgång till kurator i elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. Möter kurator en elev eller en elev som patient?

Under kursdagen redovisas, dels översiktligt kraven på elevhälsan vad gäller huvudman, verksamhetsledning och yrkesutövarna där några tillhör den personkrets som är ställd under IVO:s tillsyn, dels yrkesutövarnas yrkesansvar inklusive sekretessförhållanden. Särskilt redovisas, dels barnets rättsliga ställning som elev respektive patient och självständighet och integritet i förhållande till vårdnadshavare, dels skolkuratorns särskilda skyldigheter bl.a. dokumentation.

Information

Kursstart                          10.00 – 15.00    Välkomstkaffe från 09.30 Lunchuppehåll 12.00 – 13.00

Kursansvarig                   Jurist vid IMR

Kursplats                          IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, 111 27 Stockholm

Kursavgift                        2 995 kr exkl. moms. Dokumentation. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
01 april 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning