Läkemedelshantering i HVB-verksamheter

Pris: 2495 kr

HVB-folder 2016 front

Läkemedelshantering i HVB-verksamheter

2,495.00kr

Kategori: Tagg:

Product Description

Säker läkemedelshantering även vid egenvård

Även om den samlade HVB-verksamheten i landet uppvisar skillnader ifråga om inriktning och målgrupper så finns ofta en gemensam nämnare, nämligen läkemedel. Det finns ett mycket detaljerat och noggrant regelverk med bindande föreskrifter för hur de olika momenten (ordination, iordningställande och administrering) ska utföras och av vem. Vi redovisar bestämmelserna och vilka begränsningar och samtidigt möjligheter som finns för praktisk och ändamålsenlig tillämpning och tillgodoseendet av föreskrivna säkerhetskrav.

De gällande föreskrifterna som har sin utgångspunkt i grundläggande krav i bl.a. hälso- och sjukvårdslagstiftningen är samordnade i en författning (SOSFS 2000:1). Men den har varit föremål för ändringar vid ett flertal tillfällen och sedan en tid tillbaka är ytterligare en nyhet införd, nämligen läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse. Vi går igenom föreskriftens krav och redovisar nyheterna och diskuterar deras tillämpbarhet i HVB.

Sedan länge finns inom ramen för Socialstyrelsens författningar föreskrifter om egenvård (SOSFS 2009:6), ämnet vållar dock ofta frågor. I föreskrifterna finns klara och tydliga regler för hur förskrivaren ska göra den individuella bedömningen av patientens/brukarens förmåga att själv kunna medverka i egenvården. Nya patientlagen har påverkat bedömningen som nu tydligare ska utgå från patientens önskemål. Vi redovisar bestämmelserna och gällande förutsättningar och krav.

09:30 Kurslokalen öppnar för registrering och välkomstkaffe.

10:00 Kursen inleds. Hur ska läkemedelshanteringen gå till?

  • Redovisning av regelverket om läkemedelshantering
  • SOSFS 2000:1 m.fl.

11:00 Hur går det till och vad gäller vid fel och misstag?

  • Redovisning av resultat från Socialstyrelsens/IVO:s granskning och tillsyn
  • Avvikelser och Lex Maria. Klagomålsärenden m.m.

12:00 Lunchuppehåll

13:00 När är det egenvård och vad gäller då?

  • Redovisning av regelverket om förutsättningar för egenvård enligt SOSFS 2009:6
  • Förutsättningar och ansvar vid delegeringar – vad gäller?

14:00 Hur ska läkemedel hanteras och förvaras och vad ska dokumenteras?

  • Rutiner för läkemedelsförvaringen vid hälso- och sjukvård och egenvård m.m.
  • Dokumentationskrav enligt patientdatalagen (2008:355) och nya föreskriften HSLF -FS 2016:40.

15:00 Kursdagen avslutas

Information

Kursplats IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm
(T-baneuppgång Gamla stan)

Kursavgiften är angiven exkl.moms och inkluderar välkomstkaffe och dokumentation. Uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Föreläsare: Jurist vid IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.