Läkemedelshantering - seminarium

Pris: 9995 kr

Platshållare

Läkemedelshantering – seminarium

9,995.00kr

Kategori:

Product Description

Två viktiga dagar om de nya och skärpta
kraven på läkemedelshanteringen

Socialstyrelsens nya föreskrifter HSLF-FS 2017:37 är en av
de författningar som ska skydda patienter och personal från vårdskador  

Läkemedelshantering är förenad med risker både för patienter och personal. Till skydd för patienter finns regler i hälso- och sjukvårdslagstiftningen och till skydd för personalen finns arbetsmiljölagstiftningen. Reglerna till trots blir människor skadade, sjuka eller avlider och ansvar kan komma att utkrävas i domstol efter åtal.

Inbjudan till något annorlunda

Vi vill göra det lilla extra för att trygga och utveckla säkerheten för patienter och personal i läkemedelshantering. Därför bjuder vi in till ett unikt seminarium där de nya föreskrifterna inte bara redovisas utan även sätts i relation till övriga regler och föreskrifter. Under seminariet diskuteras allt som reglerar skydd mot vårdskador och arbetsskador, samt vad som gäller när sådana skador inträffat.

Illustrationer och fallbeskrivningar kommer att tydliggöra det ansvar och de ansvarsfördelningar som gäller i läkemedelshanteringens olika moment.  Inom ramen för programmet finns utrymmen för diskussioner om och kring ändamålsenliga rutiner för den egna verksamheten.

Program och programpunkter

Dag 1

09.30 Registrering. Välkomstkaffe.

10:00 Regler för patientsäkerhet och läkemedelshantering

 • Vad är nytt i de nya läkemedelsföreskrifterna vid jämförelse med de tidigare?
 • Vilka andra författningar är avsedda att trygga säkerheten i läkemedelshanteringen?
 • Vem är ansvarig för att reglerna är kända och efterlevs?
 • Hur är det med säkerheten i läkemedelshanteringen?

12:00 Lunchavbrott – enskild lunch

13:00 Regler om patientens och närståendes rättsliga ställning i läkemedelshanteringen

 • Vilken rättslig ställning har patienten?
 • Vilken rättslig ställning har närstående?
 • Vad gäller när patienten helt eller delvis saknar beslutsförmåga?
 • Vad gäller om läkemedelshanteringen i tvångsvård?

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Läkemedelshanteringen i vårdgivarens ledningssystem

 • Vilket ansvar har vårdgivaren för säker läkemedelshantering?
 • År vårdgivarens ansvar tydligt placerat i organisationen?
 • Vilka krav ställs på vårdgivaren för kvalitet och säkerhet i läkemedelshanteringen?
 • Finns föreskrivna ändamålsenliga rutiner?

16:00 Avslut

Dag 2

09:00 Återkopplingar

10:00 Läkemedelshanteringen och ledningsbefattningarna

 • Vilket ansvar har verksamhetschefen för läkemedelshanteringen?
 • Hur med ansvarsfördelningen inom den kommunala hälso- och sjukvården?
 • Hur med ansvarsfördelningen inom den psykiatriska tvångsvården?
 • Är ledningsansvaret tydliggjort i fråga om läkemedelshanteringen?
 • Läkemedelshanteringen och hälso- och sjukvårdspersonalen
 • Vem tillhör personkretsen hälso- och sjukvårdspersonalen och vad innebär det?
 • Vem får göra vad när det gäller läkemedelshanteringens moment?
 • Vem avgör om moment i läkemedelshanteringen kan bedömas som egenvård?
 • Vad gäller om dokumentation och delegering vid läkemedelshantering?
 • 12:00 Avbrott för lunch

13:00 Kraven på vårdgivaren som samtidig arbetsgivare

 • Hur kommer arbetsgivarens ansvar till uttryck i arbetsmiljölagstiftningen?
 • Vem representerar arbetsgivaren och vad innebär arbetsgivaransvaret?
 • Vilka arbetsskador förekommer relaterade till läkemedelshanteringen?
 • Finns ändamålsenliga rutiner för säkerhet och till skydd för personalen?
 • 14:30 Avslutning
Information

Avgift: 9 995 kr (exklusive moms) inbegriper dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok”. Lunch ingår ej.

Seminarieledare och föreläsare: Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist vid IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.