Läkemedelsjuridik för vårdpersonal

Pris: 2495 kr

Platshållare

Läkemedelsjuridik för vårdpersonal

2,495.00kr

Product Description

Så säkrar du en trygg läkemedelshantering

Läkemedelshantering lyfts ofta fram som den del av hälso- och sjukvårdsverksamheten där riskerna för vårdskador är mest överhängande. Läkemedel och deras hantering är därför starkt reglerade genom lagar och föreskrifter från flera myndigheter. Såväl för den enskilde yrkesutövaren som för den som har ålagts ansvaret som t.ex. verksamhetschef eller lex Maria-ansvarig kan regelverket te sig svåröverskådligt. Samtidigt kräver både patientsäkerheten som den egna och verksamhetens rättssäkerhet att man gör rätt. Socialstyrelsens har i sina nyligen presenterade läkemedelsföreskrifter signalerat ett skarpare ansvar på flera punkter.

Vi bjuder därför in till en bred kursdag där läkemedelsjuridiken behandlas utifrån såväl individ- som verksamhetsperspektivet. Kursen lägger särskild vikt vid Socialstyrelsens nya läkemedelsföreskrifter (HSLF-FS 2017:37) som trädde i kraft 1 januari 2018, och riktar sig till vårdpersonal inom alla professioner och personer på ledningsnivå.

 

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursdagen:

  • Vilka möjligheter finns att få information om patienten och vilka läkemedel denne eventuellt redan tar?
  • Kan patienten påverka valet av läkemedel?
  • Vilka är riskerna med att ett flertal personer deltar i läkemedelshanteringen, och vilka begränsningar finns?
  • Vilket ansvar har man om man delegerat läkemedelshantering till någon annan? Och vilket ansvar har mottagaren?
  • Hur kan man följa upp och utvärdera en förskrivning?
  • Vilken roll har läkemedelskommittéer och vårdgivarens rutiner?
  • Hur ska patienten informeras om t.ex. biverkningar?
  • Vad betyder generikautbytet och kan man som förskrivare motsätta sig det?

Hur fullgör man skyldigheten att rapportera biverkningar till Läkemedelsverket?

Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe.

Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 15.00.

Kursavgift: Är 2 495 kr exkl. moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Föreläsare:  Jurist vid IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.