Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Läkemedelsjuridik för vårdpersonal

6 995 kr

– Så säkrar du en trygg läkemedelshantering –

Läkemedelshantering lyfts ofta fram som den del av hälso- och sjukvårdsverksamheten där riskerna för vårdskador är mest överhängande. Läkemedel och deras hantering är därför strikt reglerade genom lagar och föreskrifter från flera myndigheter. Såväl för den enskilde yrkesutövaren som för den som har ålagts ansvaret som t.ex. verksamhetschef eller lex Maria-ansvarig kan regelverket te sig svåröverskådligt. Samtidigt kräver både patientsäkerheten och den egna och verksamhetens rättssäkerhet att man gör rätt. Socialstyrelsens har i de läkemedelsföreskrifter som gäller sedan 1 januari 2018 signalerat ett skarpare ansvar på flera punkter.

En nyckelfråga för att säkerställa en säker förskrivning av läkemedel är information om vilka läkemedel som patienten redan använder. Till följd av dagens juridiska ramar finns den informationen ofta utspridd på flera källor, framförallt läkemedelsförteckningen, receptregistret, patientjournaler (egna såväl som andra), samt såklart patienten själv. Informationen och tillgången till den är ofta behäftad med undantag och villkor som gör helhetsbilden av patientens läkemedelsanvändning splittrad och opålitlig. Nya förutsättningar kommer på detta område att införas genom den nyligen beslutade lagen om nationell läkemedelslista, som träder i kraft 1 juni 2020, och kräver omfattande omställningar av arbetssätt.

Vi bjuder därför in till en bred kursdag där läkemedelsjuridiken behandlas utifrån såväl individ- som verksamhetsperspektivet. Kursen lägger särskild vikt vid Socialstyrelsens nya läkemedelsföreskrifter (HSLF-FS 2017:37) och den beslutade lagstiftningen om nationell läkemedelslista, och riktar sig till vårdpersonal inom alla professioner och personer på ledningsnivå.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursdagen:

 • Vilka möjligheter finns att få information om patienten och vilka läkemedel denne eventuellt redan tar?
 • Kan patienten påverka valet av läkemedel?
 • Vilka är riskerna med att ett flertal personer deltar i läkemedelshanteringen, och vilka begränsningar finns?
 • Vilket ansvar har man om man delegerat läkemedelshantering till någon annan? Och vilket ansvar har mottagaren?
 • Hur kan man följa upp och utvärdera en förskrivning?
 • Vad innebär skyldigheten att erbjuda läkemedelsgenomgångar?
 • Vilken roll har läkemedelskommittéer och vårdgivarens rutiner?
 • Hur ska patienten informeras om t.ex. biverkningar?
 • Vad betyder generikautbytet och kan man som förskrivare motsätta sig det?

Kursdatum


 • 09-10 mar 2020, stockholm

Detaljer

Produktinformation


 • Dag 1: 10:00-16:00 (Registreringen öppnar 09:30)
  Dag 2: 09:00-15:00
 • 6 995 kr. Inkluderar dokumentation samt kaffe/te. Lunch igår inte
 • Jurist vid IMR
 • Munkbrogatan 4, Stockholm, Sverige

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Läkemedelsjuridik för vårdpersonal  × 1 6 995 kr
Delsumma 6 995 kr
Moms 25% 1 748.75 kr
Summa 8 743.75 kr

Steg - betalning


 • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.