Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Ledningsansvar för HVB och stödboenden

14 995 kr

Två-dagars diplomerad utbildning om det juridiska ansvaret som åvilar ledningen.

Enligt socialtjänstförordningen avses med HVB ”ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med boende”. Verksamheten vid ett sådant hem berörs och regleras genom olika lagstiftningsområden. Till dessa områden hör i huvudsak förutom socialtjänstlagstiftningen också hälso- och sjukvårdslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Men där finns mer än så.

De flesta bestämmelserna är av tvingande slag. Det samlade regelverket innehåller bestämmelser med krav på att vissa ledningsbefattningar ska finnas och vilket ansvar som åvilar bl.a. föreståndare, verksamhetschef m.fl. Bestämmelser om föreståndares ansvar finns i socialtjänstlagstiftningen och om verksamhetschef i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Gemensamt för de båda ledningsbefattningarna är att däri ryms ett ledningsansvar. Vid brister i detta ansvar äventyras säkerheten för boende och personal. Den ledningsansvarige riskerar också juridiska problem för egen del.

Vi bjuder in till en utbildning där vi redovisar det samlade regelverket.

 

Programmet i stort Dag 1

10:00 Samling, registrering och välkomstkaffe

10:30 Etik och juridik i HVB

11:15 Rättsregler, rättskällor och olika slag av ansvar

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Socialtjänstlagstiftningen och HVB

13:45 Kravet på föreståndaren

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Hälso- och sjukvårdslagstiftningen och HVB

15:45 Kravet på verksamhetschefen

16:00 Avslutning

Dag 2

09:00 Den boendes rättsliga ställning

10:00 Förmiddagskaffe

10:30 Dokumentation och sekretess

11:15 Tillsynen över HVB

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Arbetsmiljölagstiftningen och HVB

13:45 Arbetsrättslagstiftningen och HVB

15:00 Eftermiddagskaffe och avslutning

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


  • Dag 1: 10:00-16:00 (Registrering startar 09:30)
    Dag 2: 09:00-15:00
  • 14 995 kr. Dokumentation. Förfriskningar samt kaffe/te. Lunch ingår inte
  • Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist på IMR
  • Munkbrogatan 4

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Ledningsansvar för HVB och stödboenden  × 1 14 995 kr
Delsumma 14 995 kr
Moms 25% 3 748.75 kr
Summa 18 743.75 kr

Steg - betalning


  • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.