Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Ledningsansvaret i den kommunala vården

9 950 kr

FULLBOKAD!

Denna 2-dagarskurs riktar sig särskilt till samtliga ledningsbefattningar inom den kommunala hälso-och sjukvården. Kursen ägnar mer tid åt fördjupning kring de frågor som gäller ansvarsfördelning mellan olika ledningspositioner och gränsdragningar mellan exempelvis verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig fysioterapeut och arbetsterapeut och är därför värdefull för t.ex. den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan delar ledningsansvaret inom en kommuns hälso- och sjukvård.

Dag 1

09:30-12

Samling, registrering och välkomstkaffe. Kommunens skyldigheter. Den kommunala verksamhetens ledning. Ansvar och ansvarsförhållanden för nämnden, ledamöterna och förvaltningsledningen. Författningskrav och delegationsordningar. Ansvarsfördelningar.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-16:00

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, innehåll och omfattning. Avtal med andra vårdgivare (hemsjukvård, vårdentreprenadavtal). Avtal om läkarmedverkan. Ansvar och ansvarsfördelningar vid avtalsförhållanden. Avtalsvillkor. Kompetensbehov vid avtalsupprättanden bl.a. juridiskt och medicinskt. Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

 

Dag 2

09:00-12:00

Ledningsbefattningarna i HSL 4 kap 2 § (verksamhetschef) och 11 kap 4 § MAS och MAR. Ledningsansvret och gränssnitten. Delegeringar. Författningsreglerade ledningsuppgifter. Rutiner. Administrativt och medicinskt lednings- och yrkesansvar b.la läkaransvaret i kommunal hälso- och sjukvård. Ansvarsfördelningen för patientsäkerhet, personalsäkerhet och rättssäkerhet.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-15:00

Tillsynen över den kommunala hälso- och sjukvården. Egentillsyn/kontroll. Avvikelser, Lex Maria. Patientsäkerhetsberättelser. Patientnämnden. Den statliga tillsynsorganisationen och myngiheterna IVO, JO, Läkemedelsverket, Myndigheten för vårdanalys. Sanktionssystemet. Påföljder och ansvarsfördelningar.

 

Välkommen!

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


  • Dag 1: 10:00-16:00 (Registrering från 09:30)
    Dag 2: 09:00-15:00
  • 9 950 kr. Dokumentation och kurslitteratur ingår. Lunch ingår inte
  • Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist på IMR
  • Munkbrogatan 4

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Ledningsansvaret i den kommunala vården  × 1 9 950 kr
Delsumma 9 950 kr
Moms 25% 2 487.50 kr
Summa 12 437.50 kr

Steg - betalning


  • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.