Ledningsansvaret i den kommunala vården

Pris: 9950 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

Ledningsansvaret i den kommunala vården

9,950.00kr

Product Description

Denna 2-dagarskurs riktar sig särskilt till samtliga ledningsbefattningar inom den kommunala hälso-och sjukvården. Kursen ägnar mer tid åt fördjupning kring de frågor som gäller ansvarsfördelning mellan olika ledningspositioner och gränsdragningar mellan exempelvis verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig fysioterapeut och arbetsterapeut och är därför värdefull för t.ex. den verksamhetschef som tillsammans med den medicinskt ansvariga sjuksköterskan delar ledningsansvaret inom en kommuns hälso- och sjukvård.

Dag 1

09:30-12

Samling, registrering och välkomstkaffe. Kommunens skyldigheter. Den kommunala verksamhetens ledning. Ansvar och ansvarsförhållanden för nämnden, ledamöterna och förvaltningsledningen. Författningskrav och delegationsordningar. Ansvarsfördelningar.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-16:00

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, innehåll och omfattning. Avtal med andra vårdgivare (hemsjukvård, vårdentreprenadavtal). Avtal om läkarmedverkan. Ansvar och ansvarsfördelningar vid avtalsförhållanden. Avtalsvillkor. Kompetensbehov vid avtalsupprättanden bl.a. juridiskt och medicinskt. Hälso- och sjukvårdsorganisationen.

 

Dag 2

09:00-12:00

Ledningsbefattningarna i HSL 4 kap 2 § (verksamhetschef) och 11 kap 4 § MAS och MAR. Ledningsansvret och gränssnitten. Delegeringar. Författningsreglerade ledningsuppgifter. Rutiner. Administrativt och medicinskt lednings- och yrkesansvar b.la läkaransvaret i kommunal hälso- och sjukvård. Ansvarsfördelningen för patientsäkerhet, personalsäkerhet och rättssäkerhet.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-15:00

Tillsynen över den kommunala hälso- och sjukvården. Egentillsyn/kontroll. Avvikelser, Lex Maria. Patientsäkerhetsberättelser. Patientnämnden. Den statliga tillsynsorganisationen och myngiheterna IVO, JO, Läkemedelsverket, Myndigheten för vårdanalys. Sanktionssystemet. Påföljder och ansvarsfördelningar.

 

Välkommen!

Information

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Dokumentation och kurslitteratur ingår.

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, chefsjurist

 

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
25 - 26 april 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning