Legitimerad kurator inom hälso- och sjukvård 1 juli 2019

Pris: 2995 kr

Platshållare

Legitimerad kurator inom hälso- och sjukvård 1 juli 2019

2,995.00kr

Product Description

Från och med 1 juli 2019 utökas gruppen legitimerade yrkesutövare med kurator inom hälso- och sjukvård.
Vad kommer detta att innebära i ansvar m.m.? Vilka förändringar blir det fråga om i förhållande till kuratorsansvaret idag?

Under kursdagen redovisas, dels översiktligt den rättsliga regleringen av det medicinska yrkesansvaret och förhållandet till det vårdgivarens och det ledningsansvar som är placerat på befattningen verksamhetschef, dels kuratorns personliga yrkesansvar sådant det är reglerat i hälso- och sjukvårdslagstiftningen bl.a. patientsäkerhetslagen (2010:659), patientlagen (2014:821), patientdatalagen (2008:355) och tillhörande föreskrifter från Socialstyrelsen. Särskilt redovisas det ansvar som följer med att vara legitimerad yrkesutövare. Vilka regler gäller för legitimation och vilket ansvar har en legitimerad jämfört med en icke legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Information

Kursstart                          10.00 – 15.00    Välkomstkaffe från 09.30 Lunchuppehåll 12.00 – 13.00

Kursansvarig                   Jurist vid IMR

Kursplats                          IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, 111 27 Stockholm

Kursavgift                        2 995 kr exkl. moms. Dokumentation. Lunch ingår ej.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
06 februari 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning