Loggkontroller – tillåten eller otillåten journalläsning?

Pris: 2495 kr

Platshållare

Loggkontroller – tillåten eller otillåten journalläsning?

2,495.00kr

Product Description

Ansvar, åtgärder, dataintrång

”En sjuksköterska fälls för brottet dataintrång. Hon hade behörighet men har utan tillstånd läst sin egen datajournal – något som inte är tillåtet.”
Bestämmelser om behörigheter för åtkomst till uppgifter i patientjournaler i datasystem finns i patientdatalagen och i Socialstyrelsens föreskrifter. Tillsynen över att allt går rätt till ligger förutom hos den egna vårdgivaren dvs. sjuksköterskans eller annan hälso- och sjukvårdspersonals arbetsgivare hos Datainspektionen.
Inom ramen för vårdgivares egenkontroll och hos Datainspektionen finns iakttagelser om otillåten journalläsning. Datainspektionen har i flera fall uttalat kritik mot bristande loggkontroller. Otillåten journalläsning är straffbart och brottsrubriceringen är dataintrång. Vi går igenom regelverket för loggkontroller och journalhantering i stort samt tar upp vad man måste överväga för att loggkontrollerna ska fungera effektivt.

Kursen, som vänder sig till vårdgivare, it-ansvariga, verksamhetschefer i hälso- och sjukvården och tandvård m.fl. behandlar bl.a. följande frågor med hjälp av författningsbestämmelser, rättsliga avgöranden och kommentarer:

  • Under vilka förutsättningar är journalläsning tillåten?
  • Vad måste man iaktta vid tilldelning av behörigheter?
  • Vilka rutiner finns för loggkontroller?
  • Vilka parametrar måste loggkontrollerna ta hänsyn till?
  • Vilka rutiner bör finnas för åtgärder vid misstanke om ”övertramp”?
  • Underrättas den enskilde (patienten) om misstanke om otillåten läsning?
  • Vilket ansvar har verksamhetschefen för loggkontroller?
  • Vad har framkommit genom Datainspektionens tillsyn?
  • Vad innebär den nya föreskriften HSLF-FS 2016:40 för informationssystem/loggkontroller m.m.?
Information

Tider: Kurslokalen öppnar för registrering och välkomstkaffe kl. 09:30. Kursen inleds 10:00 och slutar 15:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 -13:00.

Avgiften är 2 495 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok.

Föreläsare: Jurist vid IMR AB.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.