Måste vi ta emot en elak patient?

Pris: 2495 kr

Platshållare

Måste vi ta emot en elak patient?

2,495.00kr

Product Description

Vilka krav kan vården och personalen ställa? Ett seminarium om vem man som vårdpersonal egentligen är skyldig att ta emot och vilka regler som gäller.

Rubrikerna på kursdagen är några av de frågeställningar som vi fått. Vi har förstått att klimatet efterhand har blivit allt hårdare på mottagningar och i många övriga sammanhang där hälso- och sjukvården möter patienter och närstående t.ex. hemsjukvården. Förekomsten av hot och våld har ökat. Sammantaget ställer detta krav på säkerhet för personalen. Bestämmelser om personalens säkerhet finns bl.a. i arbetsmiljölagstiftningen. Men även andra frågor aktualiseras t.ex. vilken rätt har hälso- och sjukvården att upprätta ordningsregler.

Under seminariedagen kommer bl.a. följande frågor att behandlas.

  • Har patienter rätt till hälso- och sjukvård?
  • Kan en hotfull vårdsökande polisanmälas?
  • Kan en vårdsökande eller närstående avvisas?
  • Måste polis tillkallas för upprätthållande av ordningen?
  • Kan besöksförbud gälla för en störande närstående eller besökare?
  • Vem har rätt att upprätta ordningsregler och vilka regler?
  • Kan en vårdsökande eller närstående kroppsvisiteras?
  • Vilka säkerhetsåtgärder är tillåtna t.ex. ”båge”?
  • Vilka åtgärder ska vidtas vid hot eller våld?
  • Vad gäller om ensamarbete?
Information

Seminariet inleds 09:30 med välkomstkaffe och registrering.

Seminariet genomförs i ett förmiddagspass mellan kl. 10:00 – 12:00

Efter uppehåll för deltagarnas enskilda lunch fortsätter seminariet kl. 13:00 – 15:00.

Seminariet avslutas kl. 15:00

Seminarieavgiften är angiven exkl. moms och inkluderar dokumentation och välkomstkaffe. Lunch ingår inte i avgiften.

Föreläsare: Jurist från IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.