Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS

Pris: 9950 kr

Platshållare

Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS

9,950.00kr

Kategori:

Product Description

Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MA) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller omvårdnad m.m. och mellan MAS och MAR när det gäller omvårdnad och rehabilitering. Patientsäkerheten kräver att VC, MAS och MAR inte bara har god kunskap om det egna ledningsansvaret utan också vad som gäller för de övriga ledningsbefattningarna.

 

Dag 1

09:00 Samling, registrering, välkomstkaffe m.m.

10:00 Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret

 • Kommunens (vårdgivarens) skyldigheter enligt författningar och avtal
 • Kommunens hemsjukvårdsavtal – innehåll och konsekvenser
 • Kommunens läkarmedverkansavtal – innehåll och konsekvenser
 • Iakttagelser genom avvikelser, lex Maria, IVO m.fl. och åtgärder

12:00 Lunch

13:00 De författningsreglerade ledningsbefattningarna

 • Verksamhetschef – samlat ledningsansvar men inte i kommunal hälso- och sjukvård
 • Verksamhetschef i kommunal hälso- och sjukvård – ansvar enligt lagar, delegationer m.m.
 • MAS/MAR i kommunal hälso- och sjukvård – ansvar enligt lagar, delegationer m.m.
 • Ansvarsfördelningar mellan ledningsbefattningarna – krav, iakttagelser,

14:30 Eftermiddagskaffe

14.45

16:00 Avslut

 

 Dag 2

09:00 Repetitioner, återkopplingar m.m.

10:00 Förmiddagskaffe

10:15 Patientsäker verksamhet i särskilda boenden och hemsjukvård

 • Medicinska arbetsuppgifter i den kommunala hälso- och sjukvården
 • Författningsreglerade medicinska arbetsuppgifter
 • Kompetens- och bemanningskrav
 • Reglering av delegeringsmöjligheten

12:00 Lunch

13:00 Inskrivnings- och utskrivningsprocessen

 • Patient genom beslut av biståndshandläggare m.m.
 • Det nödvändiga beslutsunderlaget och beslutets konsekvenser
 • Patient genom beslut av behandlande läkare – utskrivningsklar patient
 • Iakttagelser genom avvikelser, Lex Maria, IVO m.fl.

15:00 Avslutning

Information

Information
Kursplats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm
Kursledare: Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR
Kursavgift är angiven exkl. moms. Lunch ingår ej.
Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
14 - 15 oktober 2019-Stockholm
12 - 13 december 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning