Din varukorg är tom

Till kassan
Digital kurs Kurs

Digitalt: Medicinrättslig fördjupningskurs för MAS/MAR

Kursen vänder sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunal hälso- och sjukvård som känner behov av att bli än säkrare i den för patientsäkerheten viktiga författningsreglerade verksamheten. Ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården är delat mellan verksamhetschef (VC) med administrativt ledningsansvar och MAS när det gäller omvårdnad m.m. och mellan MAS och MAR när det gäller omvårdnad och rehabilitering. Patientsäkerheten kräver att VC, MAS och MAR inte bara har god kunskap om det egna ledningsansvaret utan också vad som gäller för de övriga ledningsbefattningarna.

 

Dag 1

09:00 Samling, registrering, välkomstkaffe m.m.

10:00 Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret

 • Kommunens (vårdgivarens) skyldigheter enligt författningar och avtal
 • Kommunens hemsjukvårdsavtal – innehåll och konsekvenser
 • Kommunens läkarmedverkansavtal – innehåll och konsekvenser
 • Iakttagelser genom avvikelser, Lex Maria, IVO m.fl. och åtgärder

12:00 Lunch

13:00 De författningsreglerade ledningsbefattningarna

 • Verksamhetschef – samlat ledningsansvar men inte i kommunal hälso- och sjukvård
 • Verksamhetschef i kommunal hälso- och sjukvård – ansvar enligt lagar, delegationer m.m.
 • MAS/MAR i kommunal hälso- och sjukvård – ansvar enligt lagar, delegationer m.m.
 • Ansvarsfördelningar mellan ledningsbefattningarna – krav, iakttagelser,

14:30 Eftermiddagskaffe

16:00 Avslut

 

 Dag 2

09:00 Repetitioner, återkopplingar m.m.

10:00 Förmiddagskaffe

10:15 Patientsäker verksamhet i särskilda boenden och hemsjukvård

 • Medicinska arbetsuppgifter i den kommunala hälso- och sjukvården
 • Författningsreglerade medicinska arbetsuppgifter
 • Kompetens- och bemanningskrav
 • Reglering av delegeringsmöjligheten

12:00 Lunch

13:00 Inskrivnings- och utskrivningsprocessen

 • Patient genom beslut av biståndshandläggare m.m.
 • Det nödvändiga beslutsunderlaget och beslutets konsekvenser
 • Patient genom beslut av behandlande läkare – utskrivningsklar patient
 • Iakttagelser genom avvikelser, Lex Maria, IVO m.fl.

15:00 Avslutning

Datum

07 november 2024 - 08 november 2024 Digitalt

Tid

Dag 1: 10:00- 16:00
Dag 2: 09:00-15:00

Plats

Digitalt via Zoom

Ingår i priset

Kurslitteratur.

Utbildare

Jurist vid IMR
9 995 kr

Bokning

Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.

Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Fakturauppgifter

Liknande kurser

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå