Din varukorg är tom

Till kassan

Produktinformation

Medicinrättslig Författningsbok 2019

           

695 kr

Kategori:

Nytt!  Fullständigt uppdaterad till gällande rätt per februari 2019!
  • Innehåller de för hälso- och sjukvården relevanta författningarna
  • Omfattande och enkelt sökordsregister
  • Inbunden med textilklädd hård pärm
  • Över 1 300 sidor
  • Även tillgänglig som elektronisk upplaga – fritextsök bland alla 1300 sidor!

Kort om Medicinsk Författningsbok

Medicinsk Författningsbok 2019 innehåller de av riksdagens lagar, regeringens förordningar och ett flertal centrala förvaltningsmyndigheters föreskrifter och allmänna råd som reglerar vårdgivares, verksamhetschefers, chefsöverläkares, medicinskt ansvariga sjuksköterskors och yrkesutövares ansvar och skyldigheter inom all slags hälso- och sjukvårdsverksamhet inklusive tandvård och socialtjänst. Vår målsättning är att boken ska hjälpa användaren att få en samlad bild av och tillgång till det omfattande juridiska regelverk som styr och reglerar hälso- och sjukvårdsverksamheten, tandvården och socialtjänsten.


Vilka är de viktigaste förändringarna i 2019 års upplaga?

(1) följdändringar till följd av GDPR, inkl. den nya lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”dataskyddslagen”), (3) nya föreskrifter om intyg (HSLF-FS 2018:54) och (3) den nya strålskyddslagen (2018:396).