Medicinrättsliga Seminariedagarna 2018

Pris: 7995 kr

Medicinrättsliga Seminariedagarna 2018

Medicinrättsliga Seminariedagarna 2018

7,995.00kr

Product Description

 

Vi har nöjet att bjuda in dig till

XXVI:e Medicinrättsliga seminariedagarna

25 – 26 oktober 2018

Vi har många intressanta föreläsningar att bjuda på av några av landets främsta inom sina respektive områden. Vi genomför i år seminariedagarna för tjugosjätte året i rad.

Program

25 oktober 2018

09:00                  Samling, registrering, välkomstkaffe

09:30                  Inledning: Medicinrättsligt nytt och aktuellt

                                Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR AB

 10:00                  Macchiariniaffären – vad har den visat om svensk sjukvård

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 2 §:

”Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador”

                                Bo Lindquist, producent SVT

10:45                  Macchiariniskandalen – Var och varför har det brustit?

Visselblåsarna: Karl-Henrik Grinnemo, Docent, Överläkare Akademiska Sjukhuset
Oscar Simonson, Forskare, Läkare, Akademiska Sjukhuset
Thomas Fux, Forskare, Biträdande Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Matthias Corbascio, Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

11:30                  Fortbildningen av läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. 1 §:

”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sina arbetsuppgifter sakkunnigt och omsorgsfullt”

Skrämmande brister i medicinsk fortbildning/Läkartidningen 9-10/2017

                                Sofia Rydgren Stale; ledamot Läkarförbundets förbundsstyrelse m.m.

12:15                  Gemensam lunch

 13:30               Rättsutredningen – Ingen juridisk grund för kritik mot visselblåsarna 

                                Oskar Höllgren, jurist IMR

14:15                  Patientnämndens hantering av nya klagomålssystemet

Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården: ”Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren”

                              Birgitta Mogård, ordförande & Marie-Charlotte Stenborn ,                                                                           förvaltningschef, Patientnämnden Landstinget Uppsala

15:00                  Eftermiddagskaffe

15:30                  Den goda arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen (1977:1160): ”Arbetsgivaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”

                                Eva Vingård, professor arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet

16:15                  Tillvaratagande av medicinsk kompetens i ledningsarbetet

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80): ”En verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

Elin Karlsson; ordf för rådet för läkemedel och IT och medicinteknik Sveriges Läkarförbund

17:00                  Avslut gemensamt mingel med tilltugg

 

26 oktober 2018

 09:00                  Samling, återkopplingar

                                 Ulf H Fröberg; chefsjurist IMR

 09:15                  Därför måste vi bli mer kritiska

                                 Emma Frans; Karolinska Institutet forskare, författare

10:00                  Förmiddagskaffe

10:30                 Vårdgivarens hantering av nya klagomålssystemet

Om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659): ”Vårdgivaren ska från patienter och deras närstående ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten”                        

                               Göran Günther, chefsläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala       

11.15                  Lärdomar från GDPR – integritetsskydd, ansvar och omställning

                               Oskar Höllgren, jurist IMR

12:00                  Gemensam lunch

13:15                  Har jag en dålig dag kanske någon dör

                                Christian Unge, överläkare och författare

14:00                  Informationssäkerhet i vården

                                Fia Ewald; egenföretagare tidigare landsting, MSB

14:45                  Eftermiddagskaffe

15:15                  eHälsa för unga som gamla?

                                Titti Mattsson; professor offentlig rätt, Juridicum Lund

16:00                  Seminariedagarna avslutas

– Detta och mycket mer får du ta del av om du anmäler dig!
Gör oss sällskap och få två dagar av föreläsningar från Sveriges främsta inom sitt område och chansen att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet, varmt välkommen!
Information

Plats
Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd, Stockholm, Sverige

Resa/Logi
Resa och logi ombesörjs av deltagarna. Detta ingår ej i kursavgiften.

Avgift

Ordinarie pris för seminariedagarna är 7.995 kr exkl. moms.  I priset ingår luncher, kaffe, förfriskningar, dokumentation samt mingel på Hotel Hilton Slussen, Stockholm

Anmälan/Avbokning
Anmälan sker företrädelsevid här via hemsidan. Uppstår problem med din anmälan är du självklart välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Skulle du få sent förhinder ser vi gärna att platsen överlåtes till en kollega. Vid avbokning efter den 25 september debiteras 50% av avgiften. Vid avbokning efter den 9 oktober debiteras full avgift.

Bekräftelse
Vid korrekt utförd bokning kommer ett automatiskt e-mail skickas ut som bekräftelse efter din bokning – om inte, kontakta oss så kontrollerar vi och hjälper dig! Plats och tider e.t.c. finner du i det utskickade programmet eller här på hemsidan.

Plats: Se karta och info ovan.
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.