Meddok12upplagan

Medicinsk Dokumentation 12 u.

395.00kr

Utgivningsår: 2017

Författare: Ulf H Fröberg och Oskar Höllgren

ISBN: 978-91-7864-239-6

Antal sidor: 300

Kategori:

Product Description

Medicinsk dokumentation – Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård, 12:e upplagan. 

Den nya upplagan av Medicinsk Dokumentation innehåller nya författningar och de senaste författningsändringarna, såsom t.ex. införandet av nya HSLF-FS 2016:40 som ersätter den tidigare SOSFS 2008:14. Den nya föreskriften medför bl.a. en skärpning av vårdgivarens ansvar att kontrollera och säkerställa kvaliteten i journalföringen.
I boken redovisas också en handfull representativa tillsynsärenden för att illustrera och skapa större förståelse för tillsynsprocessen.
Sedan den förra upplagan innehåller boken också ett diskuterande kapitel tillägnat olika yrkesgruppers skyldigheter kopplade till dokumentationen.

  • Tolfte upplagan, uppdaterad och omarbetad
  • Fullständig lagtext och kommentarer från förarbeten
  • Index för att lätt hitta rätt i lagtexten
  • Ännu fler exemplifierande tillsynsrapporter

(Pris är angett exkl. frakt och moms)

Information