Etikboken

Medicinsk Etikbok

395.00kr

Utgivningsår: 2005

Författare: Ulf H Fröberg och Marie Gulbrandsen Sari-Sarraf

ISBN: 978-91-7864-188-8

Antal sidor: 530

Artikelnr: 505 Kategori:

Product Description

I syfte att tillhandahålla den svenska hälso- och sjukvården och dess olika yrkesgrupper en mer utvidgad och aktuell sammanställning av den medicinska etiken, utkom författarna år 1997 med en första upplaga av denna bok med titeln ”Medicinsk-etiska regler och riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal”.

Boken består liksom tidigare upplaga av sammanlagt fem kapitel, dock har flera av kapitlen utökats med nya avsnitt; däribland kapitel 2 avseende mänskliga rättigheter samt kapitlen 3 och 4 avseende området medicinsk forskning. Därtill omfattar förevarande upplaga fler yrkeskategorier jämfört med tidigare.

Information