MFB_2017_webb

Medicinsk Författningsbok 2017

695.00kr

Utgivningsår: 2017

Sammanställd av: Ulf H Fröberg, Linnea Flink, Timothy Hallgren och Oskar Höllgren

ISBN: 978-91-7864-238-8

Antal sidor: 1344

Elektronisk upplaga: Ja

Artikelnr: 527 Kategori:

Product Description

Fullständigt uppdaterad till gällande rätt per februari 2017!
  • Innehåller de för hälso- och sjukvården relevanta författningarna
  • Omfattande och enkelt sökordsregister
  • Inbunden med textilklädd hård pärm
  • Över 1 300 sidor
  • Även tillgänglig som elektronisk upplaga – fritextsök bland alla 1300 sidor! (kommer inom kort)
Kort om Medicinsk Författningsbok

Medicinsk Författningsbok 2017 innehåller de av riksdagens lagar, regeringens förordningar och ett flertal centrala förvaltningsmyndigheters föreskrifter och allmänna råd som reglerar vårdgivares, verksamhetschefers, chefsöverläkares, medicinskt ansvariga sjuksköterskors och yrkesutövares ansvar och skyldigheter inom all slags hälso- och sjukvårdsverksamhet inklusive tandvård och socialtjänst. Vår målsättning är att boken ska hjälpa användaren att få en samlad bild av och tillgång till det omfattande juridiska regelverk som styr och reglerar hälso- och sjukvårdsverksamheten, tandvården och socialtjänsten.

Vilka är de viktigaste förändringarna i 2017 års upplaga?

Den största nyheten i 2017 års upplaga är förstås införandet av en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30). Den nya lagen innehåller i sak mycket små förändringar men har omarbetats språkligt och redaktionellt. Vissa bestämmelser har även flyttats ned en eller två nivåer, till t.ex. förordning eller föreskrift för att HSL bättre ska återspegla rollen som en övergripande ramlag.

Även den nya hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) som kungjordes väldigt nära bokens slutgiltiga publiceringsdatum har inkluderats, men har av detta skäl placerats i bokens slut istället för i anslutning till hälso- och sjukvårdslagen som brukligt.

Övriga större nyheter är bl.a. införandet av nya föreskrifter från Socialstyrelsen angående journalföring och hantering av personuppgifter, HSLF-FS 2016:40. Den nya föreskriften bygger till stor del på sin föregångare, SOSFS 2008:14, men innehåller också en hel del nyheter i form av nya skyldigheter för vårdgivaren.

Under det gångna året har på socialtjänstområdet också den gamla trotjänaren SOSFS 2003:20 om hem för vård eller boende upphävts och ersatts av HSLF-FS 2016:55.

Information