Medicinska delegeringar får varken äventyra personal- eller patientsäkerheten

Pris: 2795 kr

Platshållare

Medicinska delegeringar får varken äventyra personal- eller patientsäkerheten

2,795.00kr

Product Description

IVO konstaterar i sin tillsynsrapport för 2017 att ”brist på personal med rätt kompetens kan få allvarliga konsekvenser”.  Ytterst handlar det om både personal- och patientsäkerhet. Genom att använda delegeringsmöjligheten kan medicinska arbetsuppgifter utföras trots brist på personal med formell kompetens. Men vilka är då säkerhetskraven i arbetsmiljö- och hälso- och sjukvårdslagstiftningen?

I vårdskaderapporteringen finns spår av felaktiga delegeringar med allvarliga konsekvenser. Finns idag farliga delegeringar som i morgon kommer att vara förklaringar till person- och vårdskador?

Genom de nya föreskrifterna om läkemedelshantering (HSLF-FS 2017:37) har Socialstyrelsen utvidgat möjligheten att delegera iordningställanden, administrering m.m. Samtidigt förklaras Socialstyrelsen att ”delegeringsmöjligheten inte är avsedd att användas för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl”.

Vi bjuder in till en kursdag om medicinska delegeringar:

  • Delegering eller arbetsledning?
  • Vem får göra vad i fråga om medicinska arbetsuppgifter?
  • När är medicinska delegeringar tillåtna?
  • Vilka krav gäller för personalsäkerheten?
  • Vilka krav gäller för patientsäkerheten?
  • Finns onödiga delegeringar?
  • Vem äger delegeringsrätten?
  • Hur med ansvarsfördelningar vid delegeringar?
Information

IMR:s AB utbildningslokaler Munkbrogatan 4, Gamla stan i Stockholm

Tider:
09.30 kaffe, registrering och presentationer och kursstart 10.00- 15.00.
Lunch 12.00 -13.00 (lunch ingår ej i kursavgiften).

Avgift: 2 795 kr (exkl. moms)

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.