När är det tillåtet att ta del av uppgifter i en patientjournal och för vem?

Pris: 1595 kr

Platshållare

När är det tillåtet att ta del av uppgifter i en patientjournal och för vem?

1,595.00kr

Product Description

Nyhet: Halvdagskurs!

Få paragrafer har vållat så mycket huvudbry som patientdatalagens regler om när det är tillåtet att ta del av uppgifter i en patientjournal. Det är i sin ordning om man ”deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården”.

  • När deltar man i vården av en patient?
  • När finns skäl i övrigt för uppgifterna?
  • När finns risk för dataintrång?

Vi redovisar ur de rättskällor dvs. lagförarbeten, rättspraxis m.m. som finns. Eftersom lagstiftaren inte har för avsikt att ändra lagtexten är det viktigt att veta vad som är tillåtet eller inte. Låt oss om möjligt och en gång för alla klara ut gällande rättsläge.

Information

Vi bjuder in till en halvdagsinformation om gällande rättsläge.

Kurstid: 13.00-16.00

Föreläsare: jurist från IMR – Institutet för Medicinsk Rätt AB

Plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm Gamla stan

Avgift: 1 595 kr exkl. moms

Litteratur: Medicinsk Författningsbok 2018 & Medicinsk dokumentation 12:e upplagan.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
18 december 2018-Stockholm
20 mars 2019-Stockholm
Boka nu

Boka

Steg 1 - Välj kursdatum
Steg 2 - Lägg till deltagare

Steg 3 - Slutför bokning