När patienten är ett barn

Pris: 4495 kr

Platshållare

När patienten är ett barn

4,495.00kr

Kategori:

Product Description

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen är i huvudsak en skyldighetslagstiftning. Lagstiftaren har förklarat att ”patientens rättigheter framstår väsentligen som en annan sida av de skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonalen har enligt olika författningar och praxis”. I patientlagen (2014:821) finns skyldigheter att informera patienten, få patientens samtycke och krav på att patienten ska vara delaktig. Skyldigheter som bygger på principen om varje människas – även barn – självbestämmanderätt och rätt till integritet.

Vi bjuder in till en kursdag om barnet som patient där vi bl.a. kommer att redovisa och diskutera

  • Vilka rättsområden och lagstiftningar är viktiga att känna till när barnet är patient?
  • Hur kommer barnets rättsliga ställning till uttryck i hälso- och sjukvårdslagstiftningen?
  • Vilka skyldigheter i hälso- och sjukvårdslagstiftningen har siktet inställt på barn?
  • Hur med barnets självbestämmanderätt bl.a. gentemot vårdnadshavare?
  • Hur med barnets integritetsskydd bl.a. gentemot vårdnadshavare?
  • Vad gäller vid skilda besked från patient och vårdnadshavare och vårdnadshavare emellan?
  • Vilka anmälnings- och upplysningsplikter finns och till vem eller vilka?
  • Finns några vägledande avgöranden och beslut från tillsyn och domstolar?
Information

Mer om kursen
Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 16:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00 (lunch ingår ej i kursavgiften). Eftermiddagskaffe kl. 14:30.

Avgiften är 4 495 kr (exkl. moms). Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok ingår.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.