När verksamhetschefen delegerar

Pris: 9950 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

När verksamhetschefen delegerar

9,950.00kr

Product Description

En kurs för verksamhetschefen och delegat!

I både nya hälso- och sjukvårdsförordningen (HSF) och tandvårdslagen (TvL) föreskrivs att verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Vi har utformat en helt ny 2-dagars kurs, dag 1 fokuserar på verksamhetschefsbefattningen i allmänhet och det förhållande och de konsekvenser som följer av att enskilda ledningsuppgifter delegeras. Dag 2 fokuserar på delegatens roll och ansvarsförhållanden m.m. Kursen ger verksamhetschef och delegater klarhet i fråga om förutsättningar, lösningar och konsekvenser för delegering. 

Dag 1

09:30-12:00

Samling, registrering och välkomstkaffe. Verksamhetschefens uppgifter och ansvar. Författningskraven och vårdgivarens krav. Delegeringsregleringen.

12:00 Lunchuppehåll ( enskild lunch)

13:00-16:00

Olika slags delegeringar och olika regler. När ska ledningsuppgifter delegeras? Tillräckligt med kompetens och erfarenhet? Vilka ledningsuppgifter kan delegeras? Formkrav på delegeringarna.

Dag 2

09:00-12:00

Återkopplingar. Diskussioner och frågeställningar. Delegeringens klarhet och tydliggörandet. Hänvisningar till författningar, lagrum m.m. Så kan delegeringsdokument utformas.

12:00 Lunchuppehåll (enskild lunch)

13:00-15:00

Delegeringens innebörd och konsekvenser. Ansvarsfördelningar och fallbeskrivningar. Ansvarsfördelningen till följd av delegeringen. Upphörande och återförande. Arbetsledning, delegering, beordran.

Välkommen!

Information

Plats: Munkbrogatan 4, Gamla stan, Stockholm

Kursansvarig: Ulf H Fröberg, chefsjurist

Dokumentation och kurslitteratur ingår.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.