När verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens

Pris: 3975 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

När verksamhetschefen saknar medicinsk kompetens

3,975.00kr

Product Description

 

”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef)”. (Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 4 kap. 2 §)

”Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta”. (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap 4 §).

”Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter” (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 4 kap 5 §).

Citaten är hämtade ur det juridiska regelverket och förklarar vad som krävs för säkerställandet av patientsäkerheten inom verksamheten.

– När måste verksamhetschefen delegera enskilda arbetsuppgifter och till vem?

Författningstexterna till trots så ger dessa tillsammans med verkligheten upphov till ett flertal frågeställningar som måste få sina svar:

  • Vilka kompetenser och vilken erfarenhet krävs för att inneha befattningen?
  • Vad är ”tillräcklig kompetens och erfarenhet” för viss medicinsk verksamhet?
  • Vad menas med att ”uppdra” en ledningsuppgift och hur ska detta gå till?
  • Vilket ansvar och vilken ansvarsfördelning gäller vid ”uppdrag”?
  • Måste ”medicinskt ledningsansvar” alltid läggas på läkare?

09:30 Registrering, välkomstkaffe m.m.

10:00 Befattningen verksamhetschef. Regelverket. Samlat ledningsansvar.

  • Förordnande eller tillsvidare. Plats och ställning i organisationen.

11:00 Ansvar. Författningsreglerade krav. Arbetsgivarens/vårdgivarens krav. Illustrationer.

  • Verksamhetschefers kompetenser och erfarenheter m.m. Aktuell kartläggning.

12:00 Lunchuppehåll

13:30 Förhållanden till bl.a. CHÖL och MAS. Ansvarsförhållanden. Gränssnitt.

  • Uppdrag och delegeringar. Formella krav. Reglering av uppdragen.

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 Ansvarsfördelningar. Delegering och/eller beordran. Exempel och praktikfall.

  • Tillsyn och erfarenheter. Frågor och diskussion m.m.

16:00 Avslutning

Information

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist/VD vid IMR AB

Kursavgiften är angiven exkl. moms och innefattar dokumentation men ej lunch.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.