Nya Hälso- och sjukvårdslagen - vilka är förändringarna?

Pris: 4995 kr

Platshållare

Nya Hälso- och sjukvårdslagen – vilka är förändringarna?

4,995.00kr

Product Description

Riksdagen antog den 1 februari 2017 förslaget till ny hälso- och sjukvårdslag. Den nya lagen ersätter hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) från 1983. Mest känd under förkortningen HSL. Den nya lagen får SFS-nummer 2017:30 men behåller sitt gamla namn.

Genom indelning i avdelningar och kapitel är avsikten att reglerna ska vara överskådligare, tydligare och mer lättillgängliga. Även om de flesta reglerna i HSL har överförts så finns mer eller mindre viktiga förändringar. Detta till följd av att den nya lagen har utformats efter lagstiftarens intention att vara en målinriktad ramlag.

Förändringarna gäller framförallt det administrativa och medicinska ledningsansvaret som är förknippat med ledningsbefattningen verksamhetschef. Inom den kommunala hälso- sjukvården ligger ansvaret på medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och/eller medicinskt ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut (MAR).
Vi bjuder in till en kursdag där bl.a. följande frågor kommer att lyftas fram och redovisas:

  • Vilken struktur och vilket innehåll har den nya hälso- och sjukvårdslagen?
  • Vilka är förändringarna i den nya hälso- och sjukvårdslagen vid jämförelse med den gamla?
  • Vilka är konsekvenserna och för vem/vilka av att lagen nu blir mer av en målinriktad ramlag?
  • Innebär förändringarna att vårdgivaren måste vidta någon/några åtgärder?
  • Vad ryms i det administrativa respektive medicinska ledningsansvaret?
  • Är ledningsansvaret identifierat samt klart och tydligt placerat i varje vårdgivares organisation?
  • Är ledningsansvaret i den kommunala hälso- och sjukvården tydligt mellan verksamhetschef och MAS och/eller MAR?
Information

Kursansvarig är Ulf H Fröberg, chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB. Kursdagen genomförs i föreläsningsform med illustrationer i form av praktikfall och exempel.

Kursen, som inleds med välkomstkaffe 09:30 börjar 10:00 och slutar 16:00. Uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00.

Avgiften är 4995 kr (exkl. moms) och inkluderar dokumentation och välkomstkaffe dock ej lunch.

Välkommen!
Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.