Patientens och närståendes rättsliga ställning till vård och behandling?

Pris: 1595 kr

Platshållare

Patientens och närståendes rättsliga ställning till vård och behandling?

1,595.00kr

Product Description

Fullbokad!

Halvdagskurs, eftermiddag.

Hälso- och sjukvårds- och tandvårdslagstiftningen är i huvudsak utformad som en skyldighetslagstiftning. Beslut om vård och behandling kan inte överklagas i domstol. Vissa undantag finns dock t.ex. inom tvångspsykiatrisk vård.

 

  • Vilken rätt har en patient och vilken rättslig ställning har närstående?
  • Vad skiljer en rättighetslagstiftning från en skyldighetslagstiftning?
  • Kan man straffas – garantläran – om man inte ger nödvändig vård och behandling?

Vi redovisar de författningstexter och krav som finns tillsammans med de rättskällor dvs. lagförarbeten, rättspraxis m.m. som förklarar och tydliggör författningskraven.

Information

Vi bjuder in till en halvdagsinformation om gällande rättsläge.

Kurstid:  13.00 – 16.00

Föreläsare: jurist från IMR – Institutet för Medicinsk Rätt AB

Plats: IMR:s utbildningslokaler, Munkbrogatan 4, Stockholm Gamla stan

Avgift: 1 595 kr exkl. moms.

Litteratur: Medicinsk Författningsbok 2018 och Det straffbara tjänstefelsansvaret

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.