Patientens rättsliga ställning – Patientföreningar

Pris: 1495 kr

Platshållare

Patientens rättsliga ställning – Patientföreningar

1,495.00kr

Product Description

Välkommen till en kursdag om patientens rättsliga ställning
för ledamöter och personal verksamma i patientföreningar!

 

”Patientens rättigheter framstår väsentligen som en annan sida av de skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonalen har enligt olika författningar och praxis”

Citatet är hämtat ur regeringens proposition 1978/79:220 om samhällets tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. Riksdagen antog propositionen vilket innebar att lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen (TL) infördes 1 juli 1980. TL kan betraktas som en utgångspunkt för den moderna svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. En lagstiftning som utformats med ambitionen att stärka patientens rättsliga ställning men som ändå inte är en rättighets- utan en skyldighetslagstiftning. Mycket har hänt sedan dess. Bestämmelserna i TL har överförts till efterföljande lagar och sedan 1 januari 2015 gäller patientlagen (2014:821) och mycket är på gång.

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågor att redovisas och kommenteras

  • Lednings- och yrkesansvaret i hälso- och sjukvården och ansvarsfördelningar
  • Tillsynssystemet och tillsynen över hälso- och sjukvården och personalen
  • Patientens självbestämmande och integritet och beslutsförmågan
  • Möjligheter till second opinion och att välja vårdgivare inom och utom landet
  • Närståendes rättsliga ställning och förhållandet mellan patient och närstående
  • Det skärpta kravet på att informera patienten
  • Det skärpta kravet på samtycke till vård och behandling
  • Tillgången till den egna journalen och möjligheten att spärra för obehöriga
  • Skyddsnätet när en vårdskada inträffat (anmälningar, försäkringar m.m.)
  • Patientnämndens verksamhet och möjligheter att bistå patienten och närstående
Information

Kursdagen inleds med kaffe 09:30 och pågår mellan 10:00 – 15:00 med uppehåll för enskild lunch mellan kl. 12:00 och 13:00.
Kursavgiften inkluderar senaste numret av ”Svensk Medicinsk Rätt” och kursdokumentation.

OBS! Kursen kan beställas för genomförande regionalt eller lokalt på annan plats i landet. Kontakta oss för planering och offert.

Plats: IMR:s utbildningslokal Munkbrogatan 4 (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.