Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Patientens rättsliga ställning

3 995 kr

Patientens rättsliga ställning i vården

Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om patientens självbestämmande och integritet vilar på skydd i grundlag. Patientens rättsliga ställning ska tillgodoses genom att hälso- och sjukvårdspersonalen fullgör sina skyldigheter enligt t.ex. patientlagen, och patientsäkerhetslagen. Bland kraven finns skyldighet att informera och inhämta samtycke. En förutsättning för att en patient ska kunna fatta beslut om vård är att hen är förmögen att fatta ett informerat beslut. Många patienter saknar helt eller delvis beslutsförmåga, på grund av t.ex. ålder och hälsotillstånd.

Kursen riktar sig till all vårdpersonal, på klinisk såväl som chefsnivå, som ställs inför frågor om information, samtycke, och beslutsförmåga. Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att behandlas, redovisas och kommenteras.

 • Vilka är konsekvenserna av lagstiftningens konstruktion som skyldighetslagstiftning och inte rättighetslagstiftning?
 • På vilket sätt kommer patientens självbestämmande och integritet till uttryck i juridiken?
 • Vilka skyldigheter har läkare m.fl. i mötet med varje patient?
 • Vilken rätt att bestämma har en patient t.ex. att avstå från vård eller avbryta en pågående behandling?
 • Hur är informationsplikten gentemot patient och närstående utformad?
 • Hur avgörs barns nivå av självbestämmande gentemot vårdnadshavarna?
 • Har barnet något integritetsskydd mot vårdnadshavare?
 • Vem bestämmelser om vården när patienten på grund av hälsoskäl saknar beslutsförmåga?
 • Vad gäller om livsuppehållande behandling? Vem får fatta beslut?
 • Vilken rätt till insyn har patienten för att bevaka sin personliga integritet?

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


 • Dag: 10:00-16:00 (09:30 öppnar registreringen)
 • 3 995 kr.
 • Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR
 • Munkbrogatan 4, Stockholm, Sverige

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Patientens rättsliga ställning  × 1 3 995 kr
Delsumma 3 995 kr
Moms 25% 998.75 kr
Summa 4 993.75 kr

Steg - betalning


 • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.