Din varukorg är tom

Till kassan

Kursinformation

Behandling av patientuppgifter

3 995 kr

Inom hälso- och sjukvården behandlas känsliga personuppgifter i en omfattning som övertiger vad som gäller för någon annan sektor i samhället. Detta är såklart en naturlig följd av verksamhetens natur, men ställer särskilda krav på vården och dess personal. Dessa krav finns beskrivna i såväl EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som den svenska patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, och en uppsjö av andra författningar. Mellan dessa regelverk sker en komplex växelverkan, som ofta kan uppfattas som motsägelsefull. Exempelvis krävs att patientjournaler är ändamålsenliga både som arbetsverktyg för vårdpersonalen, och som informationskälla för patienten, närstående, tillsyn och andra utomstående parter.

Hur uppgifter om patienter, och i vissa fall även andra t.ex. närstående, kan och får behandlas är en komplex och levande fråga för många hälso- och sjukvårdsverksamheter. Regelverket kräver också på många punkter att de lösningar som tillämpas anpassas för den specifika verksamhetens behov. Vi bjuder därför in till en kursdag där vi tar ett helhetsgrepp på behandlingen av patientuppgifter; vad som ska dokumenteras, hur dokumentationen ska utformas och användas, och vilka som får ha tillgång till den.

Exempel på frågeställningar som behandlas under kursen:

 • Vem får ha tillgång till patientuppgifter och för vilka syften?
 • Är patientjournalen främst ett arbetsverktyg, eller en informationskälla för patienten?
 • Vad gäller om patienten inte accepterar formuleringar i journalanteckningar?
 • När får flera vårdgivares journalsystem ”kopplas ihop” genom s.k. sammanhållen journalföring?
 • Vad gäller för uppgifter som finns lagrade utanför journalsystemet?
 • Finns det krav på obligatoriskt innehåll i en patients journal?
 • Vem ansvarar för att utlämnande av t.ex. journalkopior görs på korrekt grund?
 • Vad gäller för signering?

Kursdatum


Detaljer

Produktinformation


 • Dag: 10-16:00 (Registrering öppnar vid 09:30)
 • 3 995 kr. Inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation
 • Ulf H Fröberg, VD/chefsjurist IMR
 • Munkbrogatan 4, Stockholm, Sverige

Bokning

Steg - Före betalning


Steg - Datum och deltagare


Kursdatum
Deltagare
Deltagare /1

Steg - Fakturauppgifter


Sverige

Steg - Orderspecifikation


Produkt Summa
Behandling av patientuppgifter  × 1 3 995 kr
Delsumma 3 995 kr
Moms 25% 998.75 kr
Summa 4 993.75 kr

Steg - betalning


 • Vi kommer skicka faktura per post.

Boka


Kontakta oss gärna om du har frågor eller problem uppstår vid bokningen.
Du kan nå oss på imrab@imrab.se eller ringa 08- 731 50 55.

Då bokningen är genomförd skickas ett mejl ut till den eller dem uppgivna mejladresserna vid bokning.
Inget ytterligare mejl skickas ut som påminnelse av utbildningen.