Patientjournalens juridik

Pris: 2495 kr

Platshållare

Patientjournalens juridik

2,495.00kr

Product Description

Integritet och säkerhet i balans – en genomgång av patientdatalagen

”Samtliga journaldiktat ska fortsättningsvis journalföras löpande och senast inom två dygn efter den medicinska åtgärden” – Socialstyrelsen
”Behörighetstilldelningen ska framgå av centralt fastställda rutiner för behörighetstilldelning”- Datainspektionen
SOSFS 2008:14 om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården ersätts av den nya föreskriften HSLF-FS 2016:40 – vad innebär det?

 

09.30 Samling och registrering samt morgonkaffe

10:00 Sammanfattande redovisning av patientdatalagen m.m. Syfte och innehåll, vilka är kraven och på vem?

10:30 Kraven på patientdokumentationen, vem måste föra journal och vem får göra anteckningar i en journal, vad måste en journal innehålla, hur fort måste en anteckning göras, hur länge måste en journal sparas? Vad gäller om signering? Hur ska ett utlämnande gå till? Kan man neka en patient att läsa sin egen journal? Hur hanterar man sekretessfrågor i relation till minderåriga?

12:00 Lunchuppehåll

13:00 Krav på informationshanteringen och den inre sekretessen. Vad menas med inre sekretess och vad är innebörden, vem får läsa vad och när, vad innebär att dina aktiviteter loggas och kontrolleras? Hur hanterar vi en situation där personal olovligen tagit del av patientuppgifter? Varför är det viktigt att vårdgivaren har tydliga riktlinjer i dessa frågor?

14:00 Tillsynsmyndigheternas granskningar. Vad har Socialstyrelsen/IVO iakttagit – rätt och riktigt eller fel. Vad har övriga tillsynsinstanser sett, Datainspektionen? Har någon straffats i domstol för dataintrång? Vad kan man förvänta sig då? Vad gäller om sekretess och tystnadsplikt – vad är skillnaden?

15:00 Avslutning

Information

Tider: Kl. 09.30 – samling och registrering med morgonkaffe. Kursen startar kl 10:00 och avslutas kl. 16.00.

Kursavgift: 2 495 kr exklusive moms och inkluderar välkomstkaffe samt dokumentation.

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) – Stockholm – Munkbrogatan 4, Gamla stan

Föreläsare: Jurist vid IMR

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm - Munkbrogatan 4
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.