Patientsäkerhetsarbetets juridik

Pris: 2495 kr

Platshållare

Patientsäkerhetsarbetets juridik

2,495.00kr

Artikelnr: 2017102329 Kategori: Tagg:

Product Description

Regelverket är krångligt och föränderligt, vi uppdaterar dig!

Patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställer höga krav på vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Kraven består dels i allmänna regler om t.ex. ”god vård” och skarpare bestämmelser som Lex Maria och avvikelsehantering. Ansvaret för exempelvis ledningssystem ska vara tydligt fördelat i verksamheten. Tillsynen har successivt skärpts och riktar sig såväl mot verksamheter som enskild personal.
IMR tillhandahåller en kursdag om den centrala patientsäkerhetslagstiftningens innehåll och konsekvenser för vårdgivare, verksamhetschefer, chefsöverläkare, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, legitimerade yrkesutövare och övriga som tillhör hälso- och sjukvårdens aktörer och intressenter.

Huvudområden för Patientsäkerhetslagen:

 • Ansvarssystemet reformerades

De tidigare disciplinpåföljderna varning och erinran har ersatts av bland annat en utökad möjlighet för tillsynsmyndigheten (IVO) att rikta kritik mot såväl vårdgivare som enskild yrkespersonal.

 • Det har blivit enklare för patienter att påtala fel och brister

Patientens klagomål ska utredas förutsättningslöst av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Vårdgivaren får större och tydligare ansvar

Vårdgivaren får ett tydligt ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se till att personalens kompetens med mera tillgodoser kravet på god vård.

09:30 Samling, registrering och välkomstfika
10:00 Sammanfattande redovisning av patientsäkerhetslagen

 • Vad är syftet med lagstiftningen och vad innehåller den?
 • Vilka är förändringarna i förhållande till tidigare reglering?

10:30 Kraven på vårdgivarna

 • Vilka krav ställs på det systematiska patientsäkerhetsarbetet?
 • Vad innebär skyldigheten att anmäla legitimerad personal till IVO?
 • Vad innebär kravet på information till patienter?
 • Vad innebär kravet på dokumentation?
 • Vilka åtgärder kan vidtas mot vårdgivaren vid brister i skyldigheterna?

12:00 Lunchuppehåll (OBS! Lunch ingår inte)
13:00 Kraven på legitimerade yrkesutövare och övriga

 • Vilka förändringar gäller i ansvarssystemet och för de olika aktörerna?
 • Vad innebär det att disciplinpåföljderna varning och erinran tagits bort?
 • Vad innebär de skärpta bestämmelserna om prövotid?
 • Vad innebär de nya bestämmelserna om registerkontroll?
 • Vilka åtgärder kan vidtas mot yrkesutövarna vid brister i skyldigheterna?

14:50 Frågestund och diskussion

 • På vilket sätt kan lagstiftningen i praktiken påverka patientsäkerheten?
 • Vilka förändringar och förbättringar kan behöva göras i säkerhetsrutinerna?

15:00 Avslutning

Information

Kursavgiften som är angiven exklusive moms inkluderar morgonkaffe och dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok.

Föreläsare  Jurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB.

Alla våra utbildningar går också att beställa för utförande på er hemort, kontakta oss för offert!

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.