Barafront

Patientsäkerhetslagen

395.00kr

Utgivningsår: 2011

Författare: Ulf H Fröberg och Timothy Hallgren

ISBN: 978-91-7864-216-8

Antal sidor: 176

Artikelnr: 512 Kategori:

Product Description

Denna bok samlar fullständig lagtext samt kommentarer från förarbeten, både till nuvarande lagtext (Patientsäkerhetslagen (PSL))och till föregående (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)), för att ge en så fullständig bild som möjligt av hur lagstiftaren tänkt när de utformat lagen. Anledningen till detta upplägg är att stora delar av lagtexten i PSL är direkt hämtat från föregångaren LYHS och för att således få en helhetsbild har förarbeten även från denna lag lagts in i denna bok.

Boken innehåller även ett index som underlättar för dig att hitta rätt i lagtexten. Förutom detta innehåller boken även Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som trätt i kraft sedan årsskiftet 2010/2011.

Information