Regelverket inom socialtjänstens område

Pris: 7995 kr

Platshållare

Regelverket inom socialtjänstens område

7,995.00kr

Product Description

Flera reformer som Ädel-, Handikapp- och Psykiatrireformerna, som resulterade i ny lagstiftning under 90-talet kom att innebära att medicinska och sociala verksamheter kom betydligt närmare varandra. Därmed också de båda lagstiftningsområdena. Kommunerna med huvudansvar för socialtjänsten fick ansvar för hälso- och sjukvård. Nödvändiga klara och tydliga gränssnitt krävs för tillämpning av rätt lagstiftning. Det finns viktiga principiella skillnader mellan de båda lagstiftningarna då hälso- och sjukvård inte är någon utkrävbar rättighet men detta gäller däremot för socialtjänst. Socialstyrelsen förklarade i den tidigare författningen (f.d. SOSFS 1997:10) att ”kunskaper om författningar och andra regler för kommunal verksamhet och om den kommunala organisationen, inbegripet den verksamhet som regleras av socialtjänstlagen”.

Vi bjuder in till en helt ny utbildning där vi redovisar viktiga delar inom socialrätten och socialtjänstens ansvar. Utbildningen omfattar två utbildningsdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner där deltagarna har rika möjligheter till erfarenhetsutbyten och nätverksbygganden m.m.

Programmet i stort är följande:

Dag 1

10:00                  Samling, registrering, presentationer och välkomstkaffe

10:30                  1990-talet reformer – konsekvenser?

Skyldighets- och rättighetslagstiftningar – innebörd?

Olika lagstiftningar i samverkan – när socialtjänst eller hälso- och sjukvård?

12:00                  Lunch (enskild då lunch inte ingår i utbildningen)

Socialtjänstens rättsliga reglering – författningsmaterialet?

Socialtjänstlagstiftningen – vad är viktigt för vem?

Organisationen och ledning – ledningsansvaret?

16:00                  Avslut

Dag 2

09:00                  Återkopplingar

Kommunens ansvar – innebörd och omfattning?

Kraven på socialtjänsten – skyldigheterna?

12:00                  Lunch (enskild då lunch inte ingår i utbildningen)

13:00                  Socialtjänstens särskilda skyldigheter – målgrupper?

Kontroll- och tillsynsförhållanden – vem ska göra vad?

15:00                  Avslutning

Information

Mer om utbildningen

Avgiften är 7 995 kr (exkl moms). Lunch ingår ej men för- och eftermiddagskaffe.

Kursen inleds med välkomstkaffe 09:30 och börjar 10:00 och slutar 16:00 med uppehåll för enskild lunch 12:00 – 13:00 (lunch ingår ej i kursavgiften). Eftermiddagskaffe kl. 14:30.

Dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok ingår.

Föreläsare: Ulf H Fröberg, chefsjurist IMR AB

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.