Rektors ansvar för elevhälsan

Pris: 2995 kr

ledningskurser-2016-ny-front-webb

Rektors ansvar för elevhälsan

2,995.00kr

Artikelnr: 2017102332 Kategori: Taggar: ,

Product Description

I skollagen (2010:800) föreskrivs om skyldigheten att erbjuda eleverna medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För ledningen av den del av elevhälsan som rör de medicinska insatserna ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) finnas en verksamhetschef (se 4 kap 2 §).

Inte sällan är rektor av huvudmannen (vårdgivaren) utsedd till att vara verksamhetschef. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen ställer krav på vårdgivaren och verksamhetschefen. Om rektor är verksamhetschef måste han/hon uppdra åt medarbetare att fullgöra enskilda ledningsuppgifter t.ex. inom ramen för det medicinska ledningsansvaret. Det administrativa ledningsansvaret ställer inte på samma sätt krav på delegeringar.

Genom patientsäkerhetslagen (2010:659) har kraven skärpts på att verksamheten ska uppfylla krav och mål enligt författningar och beslut (se 7 kap 3 §). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på översyn/kontroll av rutiner m.m.
Vi bjuder in till en kursdag där vi redovisar lagstiftningens och tillsynsmyndigheternas krav på vårdgivare och rektor som verksamhetschef. Vi redovisar författningsbestämmelser med kommentarer och illustrationer. I kursdokumentationen ingår bl.a. praktiska checklistor.

Under kursdagen kommer bl.a. följande frågeställningar att behandlas

  • Vad ska anmälas till IVO:s vårdgivarregister och när?
  • Vilket ansvar har huvudmannen (vårdgivaren) och vilka specifika krav gäller?
  • Vilket ansvar har verksamhetschefen och vilka specifika krav gäller?
  • Vilka ansvarsfördelningar gäller mellan vårdgivare och verksamhetschef?
  • Vilka ledningsuppgifter måste delegeras och till vem/vilka?
  • Vilka krav ställs på delegationen och vilken ansvarsfördelning gäller?
Information

Kursledare: Ulf H Fröberg, chefsjurist, IMR
Kursavgift: 2 995 kr (exklusive moms) inkluderar för- och eftermiddagskaffe.
Ej lunch.
Ingår gör även viss dokumentation bl.a. Medicinsk Författningsbok, checklistor, tillsynsbeslut m.m.

Kursen inleds med välkomstkaffe från 09:30 och börjar 10:00 med avslut 16:00. Avbrott för lunch 12:00 – 13:00 .

Plats: IMR:s utbildningslokal (Gamla stan) - Stockholm
Tillgängliga datum
Inga datum tillängliga. Vi håller gärna föredrag hos er.
Kontakta oss här för mer information.